BỔ SUNG PEMBROLIZUMAB CHO BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT CẮT THẬN DO UNG THƯ BIỂU MÔ THẬN

Kidney

BỔ SUNG PEMBROLIZUMAB CHO BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT CẮT THẬN DO UNG THƯ BIỂU MÔ THẬN

Dịch giả: Nguyễn Tấn Bảo Minh

Hiệu đính: DS. Nguyễn Nhật Thiên Tú

TỔNG QUAN

Bệnh nhân ung thư biểu mô thận phải phẫu thuật cắt thận không có lựa chọn điều trị bổ trợ nào để giảm nguy cơ tái phát.

PHƯƠNG PHÁP

Trong 1 thử nghiệm pha 3, mù đôi, chúng tôi phân nhóm bệnh nhân ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1:1, những bệnh nhân bị ung thư thận tế bào sáng (clear-cell renal-cell carcinoma) có nguy cơ tái phát cao sau khi cắt bỏ thận, có hoặc không có di căn, dùng pembrolizumab hỗ trợ (với liều 200 mg) hoặc giả dược tiêm tĩnh mạch 3 tuần một lần trong tối đa 17 chu kỳ (khoảng 1 năm). Theo đánh giá của nghiên cứu viên, chỉ tiêu chính là sự sống sót không bệnh lý (disease-free survival). Chỉ tiêu phụ là sự sống còn nói chung (overall survival). Ngoài ra, tính an toàn cũng là một chỉ tiêu phụ.

KẾT QUẢ

496 bệnh nhân được chỉ định ngẫu nhiên để nhận pembrolizumab và 498 bệnh nhân được dùng giả dược. Tại thời điểm phân tích lâm thời được xác định trước, thời gian trung bình từ khi ngẫu nhiên hóa đến ngày kết thúc dữ liệu là 24,1 tháng. Liệu pháp Pembrolizumab có liên quan đến khả năng kéo dài thời gian sống không bệnh lý cao hơn đáng kể so với giả dược (tỷ lệ BN sống không bệnh lý sau 24 tháng là: 77,3% so với 68,1%; tỷ lệ nguy cơ tái phát hoặc tử vong (HR) là 0,68; khoảng tin cậy 95% là 0,53 – 0,87 và p = 0,002 [two-sided]). Ước tính tỷ lệ bệnh nhân còn sống sau 24 tháng là 96,6% ở nhóm pembrolizumab, và 93,5% ở nhóm giả dược (tỷ lệ nguy cơ tử vong là 0,54; khoảng tin cậy 95% là 0,30-0,96). Các tác dụng ngoại ý cấp độ 3 trở lên do bất kỳ nguyên nhân nào đã xuất hiện ở 32,4% bệnh nhân dùng pembrolizumab và 17,7% ở người dùng giả dược. Không có trường hợp tử vong nào liên quan đến liệu pháp pembrolizumab xảy ra.

KẾT LUẬN

Liệu pháp pembrolizumab giúp cải thiện đáng kể khả năng sống không bệnh lý cao hơn so với giả dược ở những bệnh nhân sau phẫu thuật do ung thư thận, những người có nguy cơ tái phát cao.

(Funded by Merck Sharp and Dohme, a subsidiary of Merck; KEYNOTE-564 ClinicalTrials.gov number, NCT03142334. opens in new tab.)

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2106391

 

 

Chia sẻ bài viết