Nghiên cứu pha 2 về kiểm soát đường huyết với Insulin nền Fc tần suất 1 lần/tuần (BIF) ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 (ĐTĐ) sử dụng máy theo dõi đường huyết liên tục (CGM)

Nghiên cứu pha 2 về kiểm soát đường huyết với Insulin nền Fc tần suất 1 lần/tuần (BIF) ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 (ĐTĐ) sử dụng máy theo dõi đường huyết liên tục (CGM)

Nguồn: Christof M. Kazda, ADA meeting 2021 – Diabetes 2021 Jun; 70(Supplement 1):-

Biên dịch: Nguyễn Thanh Huyền

Hiệu đính: Nguyễn Thị Cẩm Trâm

 

Insulin nền Fc (BIF; LY3209590) là một loại insulin mới, sử dụng 1 lần/tuần và là một protein dung hợp IgG Fc tác dụng kéo dài đang được đánh giá để điều trị bệnh ĐTĐ.

Một nghiên cứu kéo dài 32 tuần đánh giá tính an toàn và hiệu quả của BIF so với Degludec ở bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 được điều trị trước đó bằng insulin nền cho thấy ở những bệnh nhân sử dụng BIF không kém HbA1c so với Degludec. Nghiên cứu này cũng cho thấy BIF có ít biến cố hạ đường huyết hơn Degludec một cách đáng kể (≤70 mg/dL).

Nghiên cứu đã trình bày dữ liệu kiểm soát glucose liên tục (CGM – continous glucose monitoring) thu được từ máy Dexcom G6, giúp đánh giá chi tiết hơn về khả năng kiểm soát đường huyết của BIF so với Degludec. Nghiên cứu bao gồm 2 thuật toán liều BIF với các mục tiêu đường huyết lúc đói (FG) khác nhau: ≤140 mg/dL (BIF-A1) và ≤120 mg/dL (BIF-A2).

Degludec được điều chỉnh liều để đạt mức mục tiêu đường huyết lúc đói là ≤100 mg/dL. Các đối tượng nghiên cứu được chia ngẫu nhiên vào 1 trong 3 nhóm. Đối tượng nghiên cứu (N = 399) có độ tuổi trung bình là 60,2 tuổi và HbA1c ban đầu là 8,1%. Trong toàn bộ 32 tuần, tỷ lệ phần trăm trong phạm vi 24 giờ đối với tình trạng tăng đường huyết và hạ đường huyết giống nhau ở 3 nhóm (Hình).

Ở tuần thứ 32, tổng thời gian hạ đường huyết tương tự nhau trong suốt 7 ngày sau khi tiêm BIF-A1 và BIF-A2, cho thấy thời gian hạ đường huyết độc lập với số ngày sau tiêm. Dữ liệu CGM cũng cho thấy BIF có khả năng kiểm soát đường huyết tương tự với Degludec mặc dù mục tiêu FG cao hơn và thời gian hạ đường huyết thấp hơn.

 

Chia sẻ bài viết