Ổ phát nhịp nhánh trái có thể hoạt động trên thực tế

Ổ phát nhịp nhánh trái có thể hoạt động trên thực tế

Dịch giả: Đặng Xuân Thắng

Viết tắt: LBBB: left bundle branch block

LBBP: LBB pacing

CRT: Cardiac resynchronization therapy

 

Trong một nghiên cứu lớn, quan sát, đơn trung tâm đã cho thấy ổ phát nhịp ở nhánh trái thật sự khả thi và hữu ích trên lâm sàng.

Liệu pháp tái đồng bộ cơ tim (CRT) được chứng minh là cải thiện kết quả ở bệnh nhân bị block nhánh trái (LBBB) kèm suy tim nhưng không tốt hơn so với dẫn truyền tự nhiên của tim khi QRS thanh mảnh. Do đó, bó His phát nhịp, dẫn truyền tự nhiên trong tim cho phép nó truyền đến nhánh trái, phát hiện này đã gây thu hút khi được giới thiệu vài năm trước đây. Tuy nhiên, thời gian sau đó, lý thuyết này được cho là đã bị giảm hấp dẫn vì những khó khăn thường xuyên trong việc phát nhịp tại bó His, block các nhánh bó His (khiến nhịp phát từ bó His dẫn truyền không hiệu quả) và độ bền lâu dài của các thông số dẫn. Gần đây, tạo nhịp LBB (LBBP) đã nổi lên như một kỹ thuật đơn giản và đáng tin cậy hơn so với tạo nhịp bó His. Do  LBBB sử dụng ổ phát nhịp tại thất nhiều hơn và không đòi hỏi độ chính xác cao về vị trí đặt các đạo trình. Trong một nghiên cứu quan sát lớn ở Trung Quốc, các nhà nghiên cứu đã khởi xướng kỹ thuật này. Đối tượng của nghiên cứu trên là 632 bệnh nhân đã trải qua thử nghiệm với LBBP liên tục từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 7 năm 2019.

LBBP đã thành công ở 97,8% số bệnh nhân. Thời gian QRS trung bình là 113 ms. Ở những bệnh nhân kèm theo LBBB, thời gian QRS trung bình giảm từ 167 ms xuống còn 124 ms. Tại thời điểm trung bình của quan sát trong 19 tháng, phân suất tống máu thất trái cải thiện từ 48% lên 58% ở những bệnh nhân có thời gian QRS trước đó ≥120 ms. Ngưỡng thu được tín hiệu điện thế của  LB tăng lên hơn 3 volt / 0,5 ms ở 6 bệnh nhân. Có 2 trường hợp xảy ra sự cố.

Bình luận từ NEJM editor: LBBP có vẻ làm giảm bớt nhiều vấn đề tồn tại với ổ phát nhịp bó His ; do đó, cộng đồng thăm dò điện sinh lý tim đã tỏ ra rất hào hứng với kỹ thuật này. Nghiên cứu hiện tại đưa ra một số bằng chứng càng làm tăng thêm sự hào hứng đó. Tuy nhiên, các tác giả nghiên cứu là “môn đồ” của kỹ thuật này; liệu các tác giả khác có thể đưa ra kết quả tương tự hay không vẫn là dấu hỏi. Và LBBP cũng không cạnh tranh trong một nghiên cứu ngẫu nhiên để chống lại CRT hoặc ổ phát nhịp bó His. Vì vậy, khi mà sự hân hoan vẫn còn đó, các bằng chứng tiếp theo sẽ phải nằm trong các nghiên cứu ngẫu nhiên và có đối chứng.

Tài liệu gốc: https://www.jwatch.org/na53133/2021/01/27/left-bundle-branch-pacing-might-actually-work

Chia sẻ bài viết