Tác động của empagliflozin trên tim mạch và thận trong bệnh suy tim

Tác động của empagliflozin trên tim mạch và thận trong bệnh suy tim

Ở các nghiên cứu trước đó, người ta nhận thấy rằng các thuốc ức chế đồng vận chuyển sodium-glucose 2 (SGLT2) giúp giảm nguy cơ nhập viện do suy tim ở nhiều bệnh nhân dù họ có mắc kèm đái tháo đường hay không. Chính vì vậy cần có thêm bằng chứng để xem xét tác động của các thuốc này trên những bệnh nhân suy tim ở một góc độ đa dạng và toàn diện hơn, bao gồm cả những đối tượng có phân suất tống máu giảm rõ rệt.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Một nghiên cứu mù đôi được tiến hành gồm 3730 bệnh nhân suy tim độ II, III hoặc IV và có phân suất tống máu từ 40% trở xuống, bên cạnh các liệu pháp điều trị được khuyến nghị, các đối tượng tham gia nghiên cứu được chỉ định ngẫu nhiên dùng Empagliflozin (10 mg một lần mỗi ngày) hoặc giả dược. Kết cục chính bao gồm tử vong hoặc nhập viện do tim mạch vì suy tim tiến triển.

KẾT QUẢ

Trong thời gian trung vị 16 tháng, kết cục chính xảy ra ở 361 trong số 1863 bệnh nhân nhóm Empagliflozin (19,4%)  và 462 trong số 1867 bệnh nhân nhóm giả dược (24,7%) (tỷ số nguy cơ tử vong hoặc nhập viện do tim mạch vì bệnh suy tim, 0,75; khoảng tin cậy 95% [CI], 0,65 đến 0,86; P<0,001).

Tác động của Empagliflozin lên kết cục chính ở nghiên cứu này đồng nhất với tác động đối với những bệnh nhân suy tim bất kể có mắc đái tháo đường hay không được tìm thấy ở nghiên cứu trước đó.

Tổng số lần nhập viện vì suy tim ở nhóm dùng Empagliflozin thấp hơn so với nhóm dùng giả dược (tỷ số nguy cơ, 0,70; khoảng tin cậy 95%, 0,58 đến 0,85; P <0,001).

Tốc độ giảm mức lọc cầu thận ước tính hàng năm ở nhóm dùng Empagliflozin chậm hơn so với nhóm dùng giả dược (–0,55 so với –2,28 ml/phút/1,73 m2 tính trên diện tích cơ thể mỗi năm, P <0,001). Những bệnh nhân được điều trị với Empagliflozin cũng có nguy cơ gặp các kết cục nghiêm trọng trên thận thấp hơn. Tuy nhiên, nhóm dùng Empagliflozin cũng được báo cáo mắc nhiễm trùng tiết niệu đơn thuần thường xuyên hơn nhóm giả dược.

KẾT LUẬN

Trong số những bệnh nhân được được điều trị suy tim theo các liệu pháp được khuyến nghị, nhóm dùng Empagliflozin có nguy cơ tử vong hoặc nhập viện do tim mạch vì suy tim tiến triển thấp hơn nhóm dùng giả dược, bất kể các đối tượng này có mắc kèm đái tháo đường hay không. (Được tài trợ bởi Boehringer Ingelheim and Eli Lilly; EMPEROR-Reduce ClinicalTrials.gov, NCT03057977)

 

Biên dịch

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thị Cẩm Trâm

 

Tài liệu tham khảo:

Packer, Milton, et al. “Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure.” N Engl J Med 2020; 383; 1413-1424 DOI:10.1056/NEJMoa2022190

image: kjpargeter – www.freepik.com

Chia sẻ bài viết