Tag - chống đông

Hướng dẫn của Hội Nhịp học Châu Âu 2021 về điều trị Rung Nhĩ với Thuốc chống đông đường uống không kháng vitamin K

Hướng dẫn của Hội Nhịp học Châu Âu 2021 về điều trị Rung Nhĩ với Thuốc chống đông đường uống không kháng vitamin K (NOACs)

Xem thêm...

So sánh tỷ lệ tương tác thuốc-thuốc với các thuốc chống đông đường uống (NOACs) trên bệnh nhân rung nhĩ và mối liên hệ tới các biến cố

Trong một thuần tập lớn của các bệnh nhân rung nhĩ mới được chỉ định OAC, nhóm các  bệnh nhân sử dụng VKA có  khả năng xuất hiện DDIs lớn hơn. Việc xuất hiện DDI có liên quan tới tăng nguy cơ xuất huyết bất kỳ cũng như tử vong do mọi nguyên nhân. Xét trên khía cạnh là [...]

Xem thêm...
quan-ly-huyet-khoi-tinh-mach

Quản lý thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch: điều trị DVT và PE – ASH 2020

Thuyên tắc-huyết khối tĩnh mạch (VTE), bao gồm huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và thuyên tắc phổi (PE), xảy ra từ 1 đến 2 trường hợp trên 1000 người, tương ứng với khoảng 300 000 đến 600 000 trường hợp tại Hoa Kỳ mỗi năm.

Xem thêm...

Apixaban

Apixaban thuộc nhóm thuốc chống đông đường uống có tác dụng trực tiếp. Apixaban ức chế chọn lọc và thuận nghịch với yếu tố đông máu Xa, ức chế hình thành phức hợp prothrombinase gắn với yếu tố Xa, dẫn đến giảm thrombin trong giai đoạn kích thích của dòng thác đông máu, gián tiếp ức chế sự hình [...]

Xem thêm...