Tag - HẠ ĐƯỜNG HUYẾT

PHÁT HIỆN CƠ CHẾ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT MỚI CỦA METFORMIN

Một nghiên cứu sử dụng kỹ thuật “Chụp cắt lớp bằng bức xạ positron (PET) kết hợp cộng hưởng từ (MRI)” đã phát hiện ra rằng metformin thúc đẩy sự bài tiết đường trong máu từ ruột già vào phân. Đây là một phát hiện hoàn toàn mới, chưa từng được dự đoán trước đây.

Xem thêm...