Tag - Khám phá thuốc mới

Khám phá thuốc mới: Từ giai đoạn thiết kế nghiên cứu đến giai đoạn khám phá ra hợp chất triển vọng nhất

Ngày nay, phương pháp rà soát các ứng viên thuốc quy mô lớn (high-throughput screening toolbox, HTS toolbox) chia làm hai loại: phương pháp phụ thuộc nhãn truyền thống và những công nghệ không phụ thuộc nhãn đặc biệt. Các nhà nghiên cứu chọn ra những phương pháp hứa hẹn nhất phụ thuộc vào độ nhạy phép thử, chất [...]

Xem thêm...