Tương quan giữa chỉ số Cholesterol không HDL ở tuổi vị thành niên, thanh niên, trung niên với sự vôi hóa động mạch vành ở tuổi trung niên

Tương quan giữa chỉ số Cholesterol không HDL ở tuổi vị thành niên, thanh niên, trung niên với sự vôi hóa động mạch vành ở tuổi trung niên

Tương quan giữa chỉ số Cholesterol không HDL (non-HDL-C) ở tuổi vị thành niên, thanh niên, trung niên với sự vôi hóa động mạch vành ở tuổi trung niên

Biên dịch: Nguyễn Thùy Trang, Đặng Xuân Thắng

Những điểm quan trọng

Đặt vấn đề Đâu là mối liên hệ tương đối giữa mức Cholesterol không HDL ở tuổi vị thành niên, thanh niên và trung niên, với sự vôi hóa động mạch vành ở tuổi trung niên?

Ý nghĩa Khả năng xuất hiện xơ vũa động mạch vành do non HDL – C  thường bắt đầu từ sớm, do đó cần nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc tầm soát non-HDL-C ở tuổi vị thành niên.

Tóm tắt

Tầm quan trọng Tăng Cholesterol không HDL có liên quan tới sự hình thành vôi hóa động mạch vành (CAC)-một trong những dấu hiệu chỉ điểm (marker) cho bệnh tim ở người trưởng thành. Tuy nhiên, mức độ liên quan giữa mức Cholesterol không HDL ở các độ tuổi và CAC vẫn chưa rõ ràng.

Mục tiêu Xác định được mối liên hệ tương đối giữa nồng độ Cholesterol không HDL ở từng giai đoạn sống riêng biệt (vị thành niên, thanh niên, trung niên) với sự hình thành CAC ở tuổi trung niên.

Thiết kế, địa điểm và bối cảnh, đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu về các yếu tố  nguy cơ tim mạch ở người trẻ tại Phần Lan là một nghiên cứu đoàn hệ dựa trên nhóm dân số trẻ  và hướng đến tương lai của họ.Được bắt đầu từ năm 1980 với thời gian theo dõi là  trên 28 năm. Những người tham gia nghiên cứu đến từ 3 điểm dân cư (Kuopio, Tampere, và Turku ở Phần Lan) đại diện cho  một mẫu thuận tiện (phi xác suất) , rút ra từ ba đoàn hệ lâu đời nhất tính từ thời điểm ban đầu (những người 12-18 tuổi vào năm 1980). Dữ liệu được thu thập từ tháng 9 năm 1980 đến tháng 8 năm 2008 và bắt đầu được phân tích từ tháng 2 năm 2020.

Tiến hành Mức Cholesterol không HDL được đo ở 3 giai đoạn cuộc đời, bao gồm vị thành niên (12-18 tuổi), thanh niên (21-30 tuổi) và trung niên (33-45 tuổi).

Các kết quả và phương pháp chính Năm 2008, CAC được xác định bằng chụp cắt lớp vi tính và nhị giá là 0 (không có CAC,  điểm Agatston =0)  và 1 (có CAC, điểm Agatston ≥1). Sử dụng mô hình về quá trình sống của bayesian, mối liên hệ tương đối giữa chỉ số Cholesterol không HDL ở mỗi giai đoạn sống với sự hiện diện CAC ở tuổi trung niên đã được xác định.

Kết quả Trong số 589 người tham gia nghiên cứu, 327 người (56%) là nữ. Trong một mô hình đã được điều chỉnh theo năm sinh, giới tính, chỉ số khối cơ thể, huyết áp tâm thu, đường huyết, tình trạng hút thuốc lá, sử dụng thuốc hạ lipid máu và hạ huyết áp, và tiền sử gia đình mắc bệnh tim, chỉ số Cholesterol không HDL trong mọi giai đoạn sống đều liên quan đến CAC, và Cholesterol không HDL trong thời kì vị thành niên có mối liên hệ rõ ràng nhất. (vị thành niên: OR, 1.16; 95% CrI, 1.01-1.46; thanh niên: OR, 1.14; 95% CrI, 1.01-1.43; trung niên: OR, 1.12; 95% CrI, 1.01-1.34).

Kết luận và những vấn đề liên quan Các dữ liệu trên cho thấy sự gia tăng nồng độ Cholesterol không HDL ở mọi giai đoạn của cuộc đời đều có liên quan đến tình trạng xơ vữa động mạch vành ở tuổi trung niên. Tuy nhiên, chỉ số này ở tuổi vị thành niên có mối liên quan chặt chẽ nhất với sự hiện diện CAC khi trưởng thành. Vậy nên cần phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chỉ số Cholesterol không HDL ở tuổi vị thành niên.

Tài liệu gốc: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/article-abstract/2775672.

Chia sẻ bài viết