Monthly Archives - Tháng Hai 2020

Vật liệu nano trị Covid-19 – Hiệu quả và độc tính?

Hiện nay trên thị trường đang tràn lan các sản phẩm từ nước rửa tay, bình xịt … chứa nano bạc tuyên bố là có khả năng trị Covid-19. Liệu nano bạc có khả năng trị được virus, sản phẩm nano nói chung và nano bạc nói riêng liệu có an toàn khi sử dụng?

Xem thêm...