Monthly Archives - Tháng Tư 2020

Phương pháp điều trị Covid-19 nhắm đến thụ thể?

Gần 20 năm trước, khi một chủng corona khác xuất hiện, Michael Farzan và nhóm của mình đã khám phá ra cách thức chúng xâm nhậm vào tế bào người – thông qua một thụ thể đặc hiệu có tên gọi ACE2 được tìm thấy ở một số tế bào nhất định. Khi chủng virus corona mới bùng phát [...]

Xem thêm...

Covid-19: Tiêm BCG hay xông hơi xoa bóp tốt hơn?

Một nghiên cứu dịch tể gần đây cho thấy có sự liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa các nước có chương trình tiêm chủng BCG (vaccine ngừa lao phổi) và sự giảm số ca nhiễm cũng như chết do Covid-19. Theo nghiên cứu cho thấy, các nước có tỉ lệ mắc và chết vì Covid-19 cao nhất [...]

Xem thêm...