Tag - Thụ thể

Phương pháp điều trị Covid-19 nhắm đến thụ thể?

Gần 20 năm trước, khi một chủng corona khác xuất hiện, Michael Farzan và nhóm của mình đã khám phá ra cách thức chúng xâm nhậm vào tế bào người – thông qua một thụ thể đặc hiệu có tên gọi ACE2 được tìm thấy ở một số tế bào nhất định. Khi chủng virus corona mới bùng phát [...]

Xem thêm...