Tag - etanercept

Etanercept

Etanercept là một chất ức chế yếu tố hoại tử khối u (TNF) sinh học: – Hoạt động như một thụ thể tan được của TNF, có thể gắn với cả TNF-alpha và TNF-beta – Cấu trúc của etanercept bao gồm hai thụ thể TNF p75 được gắn vs phần Fc của IgG của người. – Etanercept giúp ức chế hoạt động [...]

Xem thêm...