Tag - Intranasal vaccine

Vaccine đường mũi chống lại sự lây truyền của virus SARS-CoV-2

Hiện nay, các loại vaccine COVID-19 đều cho thấy hiệu quả cao trong việc giảm mức độ nghiêm trong của triệu chứng bệnh, nhưng lại không không ngăn được sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2 thông qua đường mũi. Tại đây, virus có thể nhân bản một cách âm thầm và sau đó được thải ra ngoài bằng cách [...]

Xem thêm...