Tag - kháng IL-1

liraglutide-khang-IL-21-tieu-duong-tuyp-1

Phối hợp kháng IL-21 với liraglutide an toàn, hiệu quả ở BN ĐTĐ tuýp 1

Một thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên, đa trung tâm, giả đôi, mù đôi đã được thực hiện trên người những trưởng thành mắc ĐTĐ tuýp 1 và có đỉnh nồng độ C-peptide (không nhịn đói) ≥0.2 nmol/L (thời gian điều trị 54 tuần và thời gian theo dõi là 26 tuần), nhằm đánh giá tác động [...]

Xem thêm...