Tag - mTORC2

chong-rung-toc-chuyen-hoa

Ngăn ngừa rụng tóc bằng cách điều chỉnh quá trình trao đổi chất của tế bào gốc

Trung bình 500 triệu tế bào và 100 cọng tóc bị rụng/loại bỏ hằng ngày. Các vật liệu chết này được thay thế bằng tế bào gốc, là các tế bào sống lâu và có khả năng biệt hóa, tăng sinh mạnh. Chức năng của các mô dựa trên sức khỏe và hoạt động của các tế bào gốc. [...]

Xem thêm...