Tag - tập luyện thể thao

Vì sao một số người nhận được nhiều lợi ích khi tập luyện thể thao hơn người khác?

Mặc dù chúng ta đều biết rằng tập luyện thể thao có ích cho tất cả mọi người, tuy nhiên mối liên hệ cơ học giữa mức độ thể chất và sức khỏe nói chung vẫn chưa được hiểu rõ. Một nghiên cứu mới được công bố trên Nature Metabolism bởi các nhà khoa học thuộc Trung tâm Y [...]

Xem thêm...