Tag - thiết kế thuốc

Khám phá và thiết kế thuốc mới với trí tuệ nhân tạo

DSP-1181, loại ứng viên thuốc đầu tiên được thiết kế sử dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence, AI) đã chuyển sang thử nghiệm Lâm sàng Giai đoạn I chỉ sau 12 tháng ở Nhật Bản, nhằm chữa trị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder, OCD). Hợp chất này là kết quả hợp tác giữa Exscientia, [...]

Xem thêm...