Tag - Zr-89

Theo dõi vi nang mang thuốc được đánh dấu đồng vị zr-89 bằng kỹ thuật ghi hình PET

Ung thư là một trong những bệnh nguy hiểm và là gánh nặng của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt các nước nghèo và đang phát triển. Nhiều liệu pháp chữa trị ung thư đã được đề xuất. Một trong những phương pháp đang được quan tâm là các tác nhân nhắm trúng đích, vận chuyển thuốc [...]

Xem thêm...