Tag - Acalabrutinib

Ức Chế Bruton Tyrosine Kinase – Phương Pháp Tiềm Năng Trong Điều Trị COVID-19

Acalabrutinib là chất ức chế bruton tyrosine kinase – một loại enzyme điều khiển tín hiệu và sự hoạt hoá của đại thực bào. Sau 10-14 ngày điều trị bằng Acalabrutinib, bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở mức độ nghiêm trọng có chuyển biến tích cực và không biểu hiện tác dụng phụ của thuốc.

Xem thêm...