Tag - aflibercept

Aflibercept

VEGF gồm: VEGF-A (yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu A), PIGF (yếu tố tăng trưởng bánh nhau), tác động như tác nhân phân bào, hoá ứng động và gây thấm thành mạch với các tế bào nội mô. VEGF tác động trên 2 thụ thể tyrosin kinase, thụ thể VEGF-1, VEGF-2 có trên bề mặt các tế [...]

Xem thêm...