Tag - ALL

Phối hợp Dasatinib + Blinatumomab hiệu quả 98% cho ung thư máu ALL

Một nghiên cứu vừa xuất bản trên NEJM vào 22/10/2020 với phối hợp Dasatinib + Blinatumomab (đang cập nhật) Dasatinib: ức chế ABL tyrosine kinase Blinatumomab: kích hoạt thụ thể CD3 trên tế bào T và gắn vào thụ thể CD19 trên tế bào khối u, kích hoạt tế bào T phóng xuất chất độc diệt tế bào ung thư

Xem thêm...