Phối hợp Dasatinib + Blinatumomab hiệu quả 98% cho ung thư máu ALL

Phối hợp Dasatinib + Blinatumomab hiệu quả 98% cho ung thư máu ALL

Một nghiên cứu vừa xuất bản trên NEJM vào 22/10/2020 với phối hợp Dasatinib + Blinatumomab (đang cập nhật)

Dasatinib: ức chế ABL tyrosine kinase

Blinatumomab: kích hoạt thụ thể CD3 trên tế bào T và gắn vào thụ thể CD19 trên tế bào khối u, kích hoạt tế bào T phóng xuất chất độc diệt tế bào ung thư

ung-thu-mau-dasatinib-blinatumomab

  • Thử nghiệm pha 2
  • Đơn nhánh
  • 63 bệnh nhân nam
  • Ung thư máu ALL dương tính NST Philadelphia
  • Phối hợp Dasatinib + Blinatumomab
  • Cho thấy thuyên giảm 98% số ca bệnh ung thư máu ALL

Chia sẻ bài viết