Thuyên giảm đái tháo đường type 2 sau khi điều trị tích cực bằng insulin glargine/lixisenatide, metformin và thay đổi lối sống: Kết quả của thử nghiệm REMIT-iGlarLixi

Thuyên giảm đái tháo đường type 2 sau khi điều trị tích cực bằng insulin glargine/lixisenatide, metformin và thay đổi lối sống: Kết quả của thử nghiệm REMIT-iGlarLixi

Bối cảnh và mục tiêu: Sự thuyên giảm bệnh đái tháo đường type 2 đối với các phương pháp  điều trị không phẫu thuật vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng. Chúng tôi đã nghiên cứu về sự thuyên giảm bệnh đái tháo đường sau khi điều trị ngắn hạn với insulin glargine/ixisenatide, metformin và thay đổi lối sống.

Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi phân nhóm ngẫu nhiên 160 người mắc đái tháo đường type 2 vào nhóm (i) để điều trị tích cực trong 12 tuần với insulin glargine/lixisenatide tỷ lệ cố định, metformin và các phương pháp thay đổi  lối sống hoặc hoặc nhóm (ii) quản lý đái tháo đường tiêu chuẩn. Thuốc điều trị đái tháo đường được ngưng sử dụng ở những bệnh nhân có HbA1C<56 mmol/mol (7.3%) sau 12 tuần, và những người tham gia được theo dõi trong vòng 1 năm. Tái phát đái tháo đường được định nghĩa là khi sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường, 50% lượng đường trong mao mạch 10 mmol/l trong hơn 1 tuần, hoặc HbA1C 48 mmol/mol (6.5%)  ở 24, 36, 48 hoặc 64 tuần, và được phân tích theo thời gian-biến cố. Các nhóm điều trị được so sánh bằng cách sử dụng mô hình hồi quy Cox (Cox Proportional Hazards model) với  hiệu chỉnh thời gian mắc bệnh tiểu đường và HbA1C ban đầu (phân tích chính). Kết quả phụ bao gồm tỷ lệ bệnh nhân thuyên giảm đái tháo đường ở 24, 36, 48 và 64 tuần.

Kết quả: Nguy cơ tái phát đái tháo đường giảm  có ý nghĩa ở nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng (HR 0,57, 95% CI 0,40-0,81; p = 0,002). Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường thuyên giảm ở nhóm can thiệp cao hơn có ý nghĩa  so với nhóm chứng ở tuần thứ 24 (38% so với 20%; nguy cơ tương đối RR 1,92 (1,14-3,24)) và ở tuần thứ 36 (32% so với 17%; RR 1,83 (1,03-3,26)), nhưng không có ý nghĩa thống kê  ở 48 và 64 tuần (RR 1,88 (1,00-3,53) ở tuần 48 và 2,05 (0,98-4,29) ở tuần 64).

Kết luận: Điều trị tích cực ngắn hạn với insulin glargine/lixisenatide, metformin và thay đổi lối sống có thể làm thuyên giảm lâu dài bệnh đái tháo đường type 2.

 

Dịch giả: Lâm Ngọc Kim Trúc, DS. Nguyễn Thị Tùng Lê

Tác giả: N. McInnes et al. Remission of type 2 diabetes following intensive treatment with insulin glargine/lixisenatide, metformin and lifestyle approaches: results of the REMIT-iGlarLixi trial. EASD 2021

 

 

Chia sẻ bài viết