Đái tháo đường tuýp 2 có liên quan sa sút trí tuệ

dtd-tuyp-2-sa-sut-tri-tue

Đái tháo đường tuýp 2 có liên quan sa sút trí tuệ

HbA1C, đái tháo đường tuýp 2 và mối liên hệ với sa sút trí tuệ:

Các kết quả từ Swedish National Diabetes Register

Celis-Morales et al.

Một thử nghiệm của Thuỵ Điển (Swedish National Diabetes Register) đã tiến hành khảo sát mức độ liên quan giữa ĐTĐ tuýp 2 với tỷ lệ mắc mới Alzheimer, sa sút trí tuệ mạch máu và không do mạch máu và đánh giá xem liệu các mối liên quan này có khác nhau bởi việc kiểm soát đường huyết không. Thử nghiệm này được tiến hành trên 378,299 người bệnh ĐTĐ tuýp 2 và 1,886,022 người ở nhóm chứng có ghép cặp.

Các kết quả ghi nhận rằng ĐTĐ tuýp 2 có mối liên quan mạnh nhất với sa sút trí tuệ mạch máu não [HR = 1.36; 95% CI = 1.03 – 1.09], trong khi mối liên quan giữa ĐTĐ tuýp 2 với sa sút trí tuệ không do mạch máu thấp hơn nhiều [HR = 1.08; 95% CI = 1.04 – 1.12] và nguy cơ mắc Alzheimer ở nhóm người bệnh ĐTĐ tuýp 2 thấp hơn nhóm chứng [HR = 0.92; 95% CI = 0.87 – 0.98]. So với nhóm người bệnh ĐTĐ tuýp 2 có HbA1C <52 mmol/mol, nhóm có HbA1C >87 mmol/mol có nguy cơ mắc Alzheimer [HR = 1.34; 95% CI = 1.03 – 1.75], sa sút trí tuệ mạch máu [HR = 1.93; 95% CI = 1.53 – 2.42] và sa sút trí tuệ không do mạch máu [HR = 1.67; 95% CI = 1.45 – 1.91] cao hơn. Phân tích Landmark tại thời điểm 3 năm cho thấy các mối liên quan này giữ nguyên đối với sa sút trí tuệ do mạch máu và không do mạch máu nhưng đã biến mất đối với Alzheimer.

Kết luận: Mối liên quan giữa ĐTĐ tuýp 2 với các bệnh lý thoái hóa thần kinh khác nhau giữa các loại sa sút trí tuệ, trong đó sa sút trí tuệ não mạch có mối liên quan mạnh nhất. Người bệnh ĐTĐ tuýp 2 kiểm soát đường huyết kém sẽ gia tăng nguy cơ mắc sa sút trí tuệ não mạch và không do mạch máu.

Tin từ Hội thảo tiểu đường Châu Âu EASD đang diễn ra 22/9 – 25/9

Biên dịch: Nguyễn Ngọc Thuỳ Trâm

Chia sẻ bài viết