HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ CÂN NẶNG ONLINE KẾT HỢP VỚI QUẢN LÍ SỨC KHỎE DÂN SỐ VỀ CÂN NẶNG

HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ CÂN NẶNG ONLINE KẾT HỢP VỚI QUẢN LÍ SỨC KHỎE DÂN SỐ VỀ CÂN NẶNG

Biên dịch: Trần Thị  Huyền Sương

Hiệu đính: DS. Lâm Trịnh Diễm Ngọc

 

TỔNG QUAN

Chương trình online có thể giúp ích cho việc giảm cân nhưng chưa được triển khai rộng rãi trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nghiên cứu đặt ra câu hỏi “Liệu kết hợp chương trình quản lí cân nặng online với quản lí sức khỏe dân số có thể giúp giảm cân tốt hơn so với chăm sóc thông thường hoặc khi chỉ sử dụng chương trình online hay không?”.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thiết kế: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, thời gian ghi danh từ 19/7/2016 -10/8/2017, kết thúc theo dõi vào 8/5/2019.

Người tham gia: 840 bệnh nhân có thừa cân hoặc béo phì và mắc tăng huyết áp hoặc đái tháo đường tuýp 2. Tuổi từ 20-70, BMI từ 27 – <40.

Can thiệp: 840 bệnh nhân được chia làm 3 nhóm ngẫu nhiên:

  • Nhóm chăm sóc thông thường (n=326): được gửi thông tin chung về quản lí cân nặng thông qua thư.
  • Nhóm chỉ sử dụng chương trình quản lí cân nặng online (n=216)
  • Nhóm kết hợp (n=298): đăng kí chương trình online

Nhóm kết hợp còn nhận chương trình quản lí sức khỏe liên quan đến cân nặng bao gồm hỗ trợ của nhân viên để theo dõi quá trình online và tiếp cận định kì.

Chỉ tiêu đánh giá:

Chính: Thay đổi cân nặng sau 12 tháng đo bằng cân điện tử

Phụ: Thay đổi cân nặng sau 18 tháng

KẾT QUẢ:

Trong số 840 người tham gia ghi danh (tuổi trung bình 59,3 [SD: 8,6]; 60% nữ; 76,8% da trắng), có 732 người (87,1%) ghi nhận được số liệu cân nặng ở tháng thứ 12, dữ liệu cân nặng còn thiếu của các đối tượng còn lại được gán giá trị phỏng đoán.

                 Sự thay đổi cân nặng TB sau

Nhóm

12 tháng 18 tháng
Chăm sóc thông thường -1,2 kg (95% CI; -2,1 – -0,3kg) (p<0,001)

 

-1,9 kg (95% CI; -2,8 – -1,0 kg) (p<0,001)
Chỉ sử dụng chương trình online -1,9 kg (95% CI; -2,6 – -1,1kg) (p<0,001)

 

 

-1,1 kg (95% CI; -2,0 – -0,3 kg) (p<0,001)
 Kết hợp -3,1 kg (95% CI; -3,7 – -2,5kg) (p<0,001)

 

-2,8 kg (95% CI; -3,5 – -2,0 kg) (p<0,001)

Sự khác biệt thay đổi cân nặng (sau 12 tháng) giữa nhóm kết hợp và

  • Nhóm chăm sóc thông thường: -1,9 kg (97,5% CI; -2,9 – 0,9 kg; p<0,001)
  • Nhóm chỉ sử dụng chương trình online: -1,2 kg (95% CI; -2,2 – 0,3 kg; p=0,01)

KẾT LUẬN

Trong chăm sóc ban đầu bệnh nhân có thừa cân hoặc béo phì, mắc tăng huyết áp hoặc đái tháo đường tuýp 2, việc kết hợp chương trình online và quản lí sức khỏe dân số làm giảm cân tốt hơn sau 12 tháng so với chăm sóc thông thường hoặc khi chỉ sử dụng chương trình online.

 

Tài liệu tham khảo

Heather J. Baer, Ronen Rozenblum, Barbara A. De La Cruz, et al. Effect of an Online Weight Management Program Integrated With Population Health Management on Weight Change, A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324(17):1737-1746. doi:10.1001/jama.2020.18977

Hình đại diện từ: https://www.healthhub.sg/a-z/medical-and-care-facilities/53/weight-management-programme

Chia sẻ bài viết