Khoảng thời gian của đợt hạ đường huyết là như nhau với Insulin Icodec và Insulin Glargine U100 trên những bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 đã điều trị hoặc chưa từng điều trị bằng insulin

Khoảng thời gian của đợt hạ đường huyết là như nhau với Insulin Icodec và Insulin Glargine U100 trên những bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 đã điều trị hoặc chưa từng điều trị bằng insulin

Tác giả: Robert J. Silver et al. ADA meeting 2021 – Diabetes 2021 Jun; 70(Suppl 1)’

Biên dịch: Lê Nguyễn Tấn Thiện

Hiệu đính: TS. Nguyễn Thị Thanh Vân

 

Insulin icodec (icodec) là một dạng insulin nền thế hệ mới, dùng 1 lần/tuần và đang trong quá trình nghiên cứu phát triển. Phân tích hậu định này đã khảo sát khoảng thời gian hạ đường huyết bằng cách sử dụng số liệu mù đôi với thiết bị theo dõi đường huyết liên tục – CGM (Dexcom G6) của 2 thử nghiệm ngẫu nhiên giai đoạn 2, nhãn mở, điều trị theo mục tiêu trong 16 tuần.

Một thử nghiệm so sánh 3 phương pháp điều chỉnh liều của icodec (A, B, C) với insulin glargine U100 (IGlar U100) trên 205 bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 chưa từng sử dụng insulin  (NCT03951805). Thử nghiệm còn lại đánh giá 154 bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 đã được điều trị với insulin nền khi chuyển đổi từ những insulin nền sử dụng hàng ngày sang insulin icodec, có hoặc không khởi đầu bằng liều nạp 100%, so với IGlar U100 (NCT03922750).

Theo hướng dẫn của ATTD, một đợt hạ đường huyết được xác định bởi thiết bị CGM khi nồng độ đường trong dịch kẽ (IG) đo được bằng CGM <70 mg/dL trong ít nhất 15 phút. Đợt hạ đường huyết kết thúc khi IG ≥70 mg/dL trong ít nhất 15 phút. Trong thử nghiệm điều chỉnh liều insulin, thời gian hạ đường huyết tương tự nhau ở tất cả các nhóm. Trung vị thời gian của một đợt hạ đường huyết (IQR) là 35.0 phút (20.0, 70.0) đối với phương pháp điều chỉnh liều icodec A (SMGB 80 – 130 mg/dL ± 21 U/tuần), B (80 – 130 mg/dL ± 28 U/tuần), IGlar U100 (80 – 130 mg/dL ± U/ngày) và 39.0 phút (24.0, 70.0) với phương pháp điều chỉnh liều icodec C (70 – 108 mg/dL ± 28 U/tuần).

Đặc điểm phân bố của các đợt hạ đường huyết theo khoảng thời gian là như nhau ở các nhóm điều trị. Ngoài ra, kết quả thu được với những đợt hạ đường huyết ban đêm cũng tương tự.

Ở thử nghiệm chuyển đổi insulin, thời gian của đợt hạ đường huyết cũng tương tự nhau giữa các nhóm, bất kể có sử dụng liều nạp hay không: trung vị thời gian của một đợt hạ đường huyết (IQR) là 40.0 phút (20.0, 75.0) đối với nhóm sử dụng icodec có liều nạp, 40.0 phút (25.0, 80.0) đối với nhóm sử dụng icodec không có liều nạp, và 35.0 (20.0, 60.0) đối với nhóm IGlar U100. Đặc điểm phân bố của các đợt hạ đường huyết tính theo thời gian là như nhau ở các nhóm điều trị. Những kết quả tương tự cũng được ghi nhận ở các đợt hạ đường huyết ban đêm.

Tóm lại, khoảng thời gian của đợt hạ đường huyết đo được bởi thiết bị CGM như nhau khi điều trị với icodec so với Iglar U100 trên những bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 đã hoặc chưa được điều trị bằng insulin, kể cả có điều chỉnh liều hay có khởi đầu bằng liều nạp.

Chia sẻ bài viết