Bệnh nhân đạt được mục tiêu điều trị với semaglutide (1 tuần 1 lần) trong thực hành thực tế: phân tích tổng hợp của 4 nghiên cứu SURE

Bệnh nhân đạt được mục tiêu điều trị với semaglutide (1 tuần 1 lần) trong thực hành thực tế: phân tích tổng hợp của 4 nghiên cứu SURE

Tác giả: G.Rudofsky et al

Cơ sở và mục đích:

Semaglutide (1 tuần 1 lần) là thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2 (T2D) thuộc nhóm các chất đồng vận thụ thể của glucagon-like peptide-1 (GLP-1 receptor agonist), cho thấy được sự vượt trội trong lâm sàng về khả năng làm giảm chỉ số HbA1c và cân nặng cơ thể so với giả dược và các loại thuốc đối chứng (active comparators) trong thử nghiệm lâm sàng SUSTAIN. Các nghiên cứu thế giới thực (real-world evidence studies) rất quan trọng để giúp hiểu được cách sử dụng cuả thuốc ở các trung tâm thực hành lâm sàng (routine clinical practice) và trên đa dạng các nhóm bệnh nhân. Kết quả từ 4 nghiên cứu thế giới thực riêng biệt SURE (Canada, Đang Mạch/Thụy Điển, Thụy Sĩ và Anh) cho thấy việc sử dụng Semaglutide đã làm giảm HbA1c và cân nặng cơ thể một cách đáng kể. Yếu tố quan trọng trong việc quản lý T2D để tránh các biến chứng lâu dài chính là đạt được các mục tiêu điều trị về đường huyết và giảm cân. Phân tích hậu kiểm gộp (pooled post hoc analysis) của 4 nghiên cứu SURE đã đánh giá toàn bộ nhóm bệnh nhân đạt được mục tiêu về HbA1c và giảm cân.

Vật liệu và phương pháp:

Dữ liệu nghiên cứu được xây dựng dựa trên nhóm bệnh nhân trên 18 tuổi, mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 với 1 dẫn chứng bằng gía trị HbA1c 12 tuần trước khi bắt đầu sử dụng thuốc Semaglutide. Semaglutide và các thuốc hạ đường huyết khác được kê bởi bác sĩ. Tỷ lệ bệnh nhân đạt được HbA1c < 7%, giảm cân so với ban đầu  3%,  5% và  10%, và kết quả tổng hợp sau cùng: HbA1c giảm  1% và giảm cân  3% ở cuối nghiên cứu (End of study-EOS; ~ 30 tuần) đã được báo cáo trong toàn bộ nhóm bệnh nhân và các nhóm nhỏ bệnh nhân với HbA1c ban đầu .

Kết quả:

Tổng cộng 1212 bệnh nhân được nghiên cứu, 981 trong số đó có chỉ số HbA1c ban đầu  7%; các tiêu chuẩn cơ bản đã được mô phỏng lại của thực hành thực tế (real-world practice). Ở EOS, 531 (52.6%) bệnh nhân trong tổng số bệnh nhân và 365 (44,5%) bệnh nhân trong tổng số bệnh nhân có HbA1c ban đầu đã đạt được HbA1c < 7% (Hình). Trong tổng số bệnh nhân, 609 (60.1%), 445 (43.9%) và 145 (14.3%) bệnh nhân đã đạt được mục tiêu giảm cân, tương ứng  3%,  5% và  10%; tỷ lệ tương tự đối với các bệnh nhân có HbA1c ban đầu  đã đạt được cùng mục tiêu giảm cân. Trong tổng số bệnh nhân, 297 (29.4%) bệnh nhân đã đạt được kết quả tổng hợp sau cùng HbA1c giảm  1% và giảm cân  3%, và 283 (34.6%) bệnh nhân với HbA1c ban đầu  7% đã đạt được cùng giá trị tổng hợp sau cùng.

Kết luận:

Trong một phân tích tổng hợp dữ liệu thực tế từ Canada, Đan Mạch / Thụy Điển, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, hơn nửa số bệnh nhân mắc bệnh T2D bắt đầu sử dụng Semaglutide đều đạt được chỉ số HbA1c < 7% và giảm trọng lượng cơ thể  3%, tại EOS. Tỷ lệ bệnh nhân đạt được mục tiêu về đường huyết và giảm cân tương tự số liệu trên tổng số bệnh nhân và số liệu của nhóm bệnh nhân với HbA1c ban đầu.

Credit: Nguyễn Minh Huy – Nhóm Pharmavn.org

Nguồn: EASD 2021

 

 

Chia sẻ bài viết