Các dữ liệu đưa ra “Cảnh báo sớm” về sự gia tăng tình trạng suy giảm thị lực ở những bệnh nhân trưởng thành mắc ĐTĐ

Các dữ liệu đưa ra “Cảnh báo sớm” về sự gia tăng tình trạng suy giảm thị lực ở những bệnh nhân trưởng thành mắc ĐTĐ

Theo dữ liệu từ nghiên cứu của CDC, tình trạng suy giảm thị lực ở những bệnh nhân trưởng thành mắc đái tháo đường có thể đang gia tăng.

Bệnh võng mạc đái tháo đường là một biến chứng thường gặp của bệnh đái tháo đường và có thể dẫn đến mù lòa. Tình trạng suy giảm thị lực ở bệnh nhân trưởng thành mắc đái tháo đường đã từng giảm trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, tuy nhiên các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy xu hướng gia tăng của tình trạng này kể từ năm 2012.

Lundeen và các cộng sự đã đánh giá các dữ liệu tự báo cáo (self-reported) trong vòng 20 năm của Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ, với sự tham gia của hơn 52,166 bệnh nhân đái tháo đường. Một nửa trong số những người được hỏi cho biết họ đã có khám nhãn khoa trong năm trước đó, và tỷ lệ này không thay đổi trong hơn 20 năm. Nhìn chung, có khoảng 1/5 số người được hỏi cho biết là có suy giảm thị lực (được định nghĩa là khó nhìn kể cả khi đeo kính mắt hoặc kính áp tròng). Dựa trên đường trung bình động mỗi 3 năm, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy tình trạng suy giảm thị lực trong giai đoạn  1999 – 2018 có xu hướng giảm không có ý nghĩa thống kê, từ 21.5% xuống 20.7%. Tuy nhiên, xu hướng này che lấp một giai đoạn giảm có ý nghĩa thống kê trong khoảng thời gian 1999 – 2012, từ 21.5 xuống 17.7% (p < 0.001), theo sau là sự gia tăng không có ý nghĩa ở giai đoạn 2012 – 2018, lên 20.7%.

Lundeen cho biết rằng nhóm của cô rất quan tâm đến việc nghiên cứu những xu hướng 20 năm, bởi vì các nghiên cứu gần đây đã cho thấy có những sự thay đổi trong việc kiểm soát đường huyết ở những bệnh nhân đái tháo đường trong suốt giai đoạn này. Chẳng hạn như một nghiên cứu đã cho thấy rằng trong giai đoạn từ 2007 – 2010 đến 2015 – 2018, đã có sự suy giảm trong kiểm soát đường huyết ở những bệnh nhân trưởng thành mắc đái tháo đường ở Mỹ. Sự giảm kiểm soát đường huyết có thể làm trầm trọng thêm các biến chứng trên mắt, ví dụ như bệnh võng mạc đái tháo đường, và có thể dẫn đến suy giảm thị lực. Những nghiên cứu của Lundeen và cộng sự đã đặt ra câu hỏi về nguyên nhân của xu hướng của tình trạng suy giảm thị lực, đồng thời giúp cung cấp những thông tin cho các nghiên cứu khác trong tương lai cũng như các can thiệp trên lâm sàng để đảm bảo cho việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh võng mạc do đái tháo đường và các tổn thương trên thị lực liên quan.

 

Nguồn: https://www.healio.com/news/endocrinology/20220604/data-show-possible-early-warning-of-more-vision-impairment-among-people-adults-with-diabetes

Biên dịch: Ds. Lê Nguyễn Tấn Thiện.

Hiệu đính: Ds. Trần Thị Quốc Tuyến

Chia sẻ bài viết