Empagliflozin làm giảm nguy cơ gặp các biến cố dẫn đến nhập viện hoặc kéo dài thời gian nằm viện: Kết quả từ EMPA-REG OUTCOME

Empagliflozin làm giảm nguy cơ gặp các biến cố dẫn đến nhập viện hoặc kéo dài thời gian nằm viện: Kết quả từ EMPA-REG OUTCOME

Bối cảnh và mục tiêu: Kết quả từ nghiên cứu EMPA-REG OUTCOME cho thấy empagliflozin (EMPA) làm giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân (all-cause mortality – ACM) và nguy cơ nhập viện (lần đầu hoặc tái nhập viện) do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch do xơ vữa. Chúng tôi đánh giá hiệu quả của EMPA trên tiêu chí tỷ lệ gặp biến cố dẫn đến nhập viện hoặc kéo dài thời gian nhập viện do mọi nguyên nhân (events leading to or prolonging all-cause hospitalization – ACPH), và trên tiêu chí kết hợp tỷ lệ gặp biến cố liên quan đến nhập viện và tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân (ACPH/ACM).

Phương pháp: Các bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên sử dụng EMPA 10 mg, 25 mg, hoặc giả dược. Nghiên cứu hậu kiểm sẽ đánh giá hiệu quả nhóm gộp EMPA so với giả dược trên tiêu chí ACPH, tiêu chí kết hợp ACPH/ACM, sử dụng mô hình nhị thức âm (negative binomial model).

Kết quả: Trong tổng số 7,020 bệnh nhân, có tổng cộng 5,256 biến cố ACPH (gồm 5,031 biến cố dẫn đến nhập viện và 225 biến cố làm kéo dài thời gian nằm viện) và 5,617 biến cố ACPH/ACM. Kết quả cho thấy EMPA làm giảm 22% nguy cơ gặp biến cố ACPH so với giả dược (RR (rate ratio) [95% CI]: 0,78 [0.70, 0.87]) và giảm 24% biến cố  ACPH/ACM so với giả dược (0.76 [0.69, 0.85]). Số lượng biến cố ACPH/ACM được ngăn ngừa khi điều trị bằng EMPA so với giả dược là 67.7 trên mỗi 1000 năm – bệnh nhân (patient – year); số bệnh nhân cần điều trị (NNT) trong thời gian 3 năm thử nghiệm để ngăn ngừa một biến cố là 4.9 (95% CI: [3.5, 8.4]).

Kết luận: EMPA làm giảm nguy cơ tử vong hoặc nguy cơ gặp các biến cố dẫn đến nhập viện hoặc kéo dài thời gian nằm viện trên những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường type 2 kèm bệnh tim mạch do xơ vữa.

 

Người dịch: Lê Nguyễn Tấn Thiện, DS Nguyễn Thị Tùng Lê

Tác giả: S.E. Inzucchi et al. Empagliflozin Reduced the Total Burden of Events Leading to or Prolonging Hospitalization in EMPA-REG OUTCOME. EASD 2021

Chia sẻ bài viết