Ức chế SGLT2 thúc đẩy cơ tim sử dụng keton ở tim khỏe mạnh và tim bị suy tim

Ức chế SGLT2 thúc đẩy cơ tim sử dụng keton ở tim khỏe mạnh và tim bị suy tim

Tác giả: Leigh Goedeke et al.

‘ADA meeting 2021 – Diabetes 2021 Jun; 70 (Suppl 1)’

Dịch giả: Võ Duy Sơn

 

Các kết quả nghiên cứu lâm sàng gần đây cho thấy các chất ức chế SGLT2 (SGLT2i) làm giảm thiểu rõ rệt các biến cố tim mạch chính và suy tim ở bệnh nhân bị hoặc không bị đái tháo đường (ĐTĐ) typ 2; tuy nhiên, cơ chế sâu xa của việc SGLT2i mang lại lợi ích cho tim mạch thì vẫn chưa rõ ràng.

Chúng tôi làm thử nghiệm này với mục đích làm sáng tỏ các tác động cấp tính của SGTL2i (dapaglifozin, dapa) lên quá trình oxi hóa chất nền ở ti thể tế bào tim. Với việc kết hợp phương pháp LC-MS/MS cùng với tiêm truyền [13C6]glucose và [13C4]βOHB,  chúng tôi đã ước định được tỉ lệ giữa pyruvate ti thể tim (VPDH) và tốc độ oxi hóa βOHB (VβOHB) trên tốc độ thông lượng tổng hợp citrate ty thể (VCS) ở những con chuột cống (Sprague Dawley) đực lúc chúng tỉnh táo.

Nghiên cứu về trao đổi chất được thực hiện 4-6 giờ sau khi sử dụng dapa qua đường uống (1.5 mg/kg)  hoặc vehicle – VEH (chất mang) vào nhóm chuột kiểm chứng (control mice); và sau khi kích thích suy tim bằng việc thắt vĩnh viễn động mạch vành xuống trước trái. Phương pháp chữa trị với dapa đã làm tăng đường niệu rõ rệt với 15% suy giảm trong nồng độ glucose huyết lúc đói và tăng 50% trong lượng luân chuyển βOHB trên toàn cơ thể và nồng độ  βOHB trong huyết tương (tất cả P < 0.05 vs. VEH). Dapa còn làm giảm 40-60% lượng deoxyglycose [14C] hấp thụ của cơ tim và quy trình oxi hóa pyruvate (VPDH/VCS) và tăng 60% quá trình oxi hóa thể ketone của cơ tim ( VβOHB/ VCS)  (P < 0.05 vs. VEH). Hiệu quả tương tự cũng được ghi nhận ở những con chuột bị suy tim. Phương pháp chữa trị với Dapa làm giảm 15% nồng độ glucose huyết tương lúc đói, tăng 50% lưu lượng  βOHB trong huyết tương và tăng 60% tỉ lệ VβOHB/ VCS ở tâm thất trái (tất cả P < 0.05 vs. VEH).

 

Kết luận: nhìn chung, những nghiên cứu này đã chứng minh tác dụng dapa lên cả tim khỏe mạnh và tim bị suy giảm bằng việc làm tăng oxy hóa thể keton ở ty thể, mà điều này có thể qua trung gian bởi sự gia tăng của quá trình tổng hợp thể keton ở gan và sự khả dụng của βOHB.

Chia sẻ bài viết