Fetuin-B huyết thanh liên quan đến hội chứng chuyển hóa và đề kháng insulin

Fetuin-B huyết thanh liên quan đến hội chứng chuyển hóa và đề kháng insulin

Fetuin-B huyết thanh liên quan đến hội chứng chuyển hóa và đề kháng insulin

S.Sue và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu cắt ngang chỉ ra mối tương quan giữa Fetuin-B, một protein tham gia vào quá trình điều hòa chuyển hóa glucose và lipid ở người, với hội chứng chuyển hóa (MetS) và sự kháng insulin thông qua so sánh nồng độ Fetuin-B huyết thanh và các chỉ số liên quan đến kháng insulin giữa nhóm bệnh nhân có MetS và nhóm chứng. Các kết quả được thu thập trên 377 phụ nữ Trung Quốc (192 bệnh nhân MetS và 185 người khỏe mạnh) cho thấy:

1, Fetuin-B huyết thanh tăng đáng kể ở các bệnh nhân MetS với ngưỡng nồng độ tối ưu để phân biệt có MetS là 3,87 mg/L (phân tích theo đường cong ROC);

2, Nồng độ Fetuin-B có liên quan đến nhiều chỉ số đo nhân trắc và sinh hóa: WHR, FAT%, TG, FBG, Fins, HOMA-IR, VAI, LAP (p<0,001) và BMI, HbA1c%, 2h-Ins, 2h-BG (p<0,01);

3, Nồng độ Ferutin-B tăng đáng kể sau khi nạp glucose ở nhóm khỏe mạnh và trong kỹ thuật kẹp Glucose (HEC) ở nhóm MetS

4, Sau 6 tháng sử dụng Liraglutide, Fetuin-B huyết thanh ở nhóm MetS giảm kèm theo sự cải thiện tình trạng kháng insulin

Như vậy, Fetuin-B là một chất chỉ điểm sinh học tiềm năng cho đánh giá điều trị với hội chứng chuyển hóa và đề kháng insulin

TLTK: S.Sue et al., Serum Fetuin-B positively related to metabolic syndrome and insulin resistance

Xem thêm các tin liên quan:

Kết quả thử nghiệm khổng lồ DAPA-CKD: dapagliflozin và bệnh thận mãn tính

Kích thích tuỷ sống SCS trong thử nghiệm SENZA-PDN: bệnh thần kinh đái tháo đường

Biên dịch: Hoàng Thục Oanh

Chia sẻ bài viết