Kháng thể tồn tại 6 tháng sau khi tiêm liều thứ hai của vắc-xin COVID-19 mRNA-1273 (Moderna)

Kháng thể tồn tại 6 tháng sau khi tiêm liều thứ hai của vắc-xin COVID-19 mRNA-1273 (Moderna)

Kết quả tạm thời từ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vắc-xin SARS-CoV-2 mRNA-1273 (Moderna) cho thấy hiệu quả 94% trong việc ngăn ngừa Covid-19. Tuy nhiênthời gian duy trì khả nănng bảo vệ của vắc-xin  này vẫn chưa được xác định. Nghiên cứu này  mô tả tính liên kết và khả năng trung hòa kháng thể  của vắc-xin mRNA-1273 trên 33 người lớn khỏe mạnh tham gia thử nghiệm giai đoạn 1, phân nhóm theo độ tuổi, vào thời điểm 180 ngày sau khi tiêm liều thứ hai 100 μg (ngày 209 sau mũi đầu tiên).

Kháng thể duy trì ở mức độ cao ở tất cả các nhóm tuổi vào ngày 209. Sử dụng xét nghiệm ELISA cho thấy các kháng  thể liên kết có hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) là 92,451 (Khoảng tin cậy 95% [KTC 95%]: 57,148 – 149,562) ở những người tham gia từ 18 đến 55 tuổi, 62,424 (KTC 95%: 36,765 – 105,990) ở những người từ 56 đến 70 tuổi và 49,373 (KTC 95%: 25,171 – 96,849) ở những người 71 tuổi trở lên. Gần như tất cả những người tham gia đều thể hiện hoạt tính kháng thể trong xét nghiệm trung hòa pseudovirus, với độ pha loãng ức chế 50% (ID50) GMT  của 3 nhóm độ tuổi trên tương ứng là là 80 (KTC 95%: 40 – 135), 57 (KTC 95%: 30 – 106) và 59 (KTC 95%: 29 – 121). Trong xét nghiệm với mức độ nhạy cao hơn là xét nghiệm trung hòa giảm hoạt lực virus sống mNeonGreen, tất cả những người tham gia đều cho thấy hoạt tính kháng thể, với ID50 GMT tương ứng với ba nhóm độ tuổi trên là 406 (KTC 95%: 286 – 578), 171 (KTC 95%: 95 – 307) và 131 ( KTC 95%: 69 – 251) ; Hiệu giá kháng thể GMT thấp hơn ở những người tham gia từ 56 đến 70 tuổi (P = 0,02) và ở những người 71 tuổi trở lên (P = 0.004) so ​​với những người từ 18 đến 55 tuổi.

Thời gian bán hủy ước tính của các kháng thể liên kết sau ngày thứ 43 đối với tất cả những người tham gia là 52 ngày (KTC 95%: 46 – 58) sử dụng mô hình phân hủy theo cấp số nhân, giả định tốc độ phân hủy ổn định theo thời gian; và 109 ngày ( KTC 95%: 92 – 136) sử dụng mô hình power-law (ở ngày thứ 119), giả định tốc độ phân hủy giảm dần theo thời gian. Thời gian bán hủy ước tính của kháng thể trung hòa trong hai mô hình là 69 ngày (KTC 95%: 61 – 76) và 173 ngày (KTC 95%:144 – 225) đối với trung hòa pseudovirus và 68 ngày (KTC 95%: 61 – 75) và 202 ngày (KTC 95%: 159 – 272) đối với trung hòa virus sống.

Mặc dù hiệu giá kháng thể và các xét nghiệm nhằm đánh giá tốt nhất hiệu quả của vắc-xin hiện chưa được biết rõ, nhưng các kháng thể được tạo ra bởi mRNA-1273 vẫn tồn tại trong 6 tháng sau liều thứ hai, dựa trên kết quả của 3 loại xét nghiêm khác nhau. Các nghiên cứu hiện thời đang theo dõi các đáp ứng miễn dịch sau 6 tháng cũng như xác định tác dụng của liều tăng cường để kéo dài thời gian và khả năng chống lại các biến thể virus mới. Kết quả nghiên cứu này cho thấy tác dụng kéo dài của kháng thể và do đó ủng hộ việc sử dụng vắc-xin mRNA-1273 để ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Biên dịch: Lê Thị Minh Trang, DS. Nguyễn Thị Tùng Lê

Tài liệu tham khảo: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2103916?query=featured_home&fbclid=IwAR35Z6mw9LXCbvKMb8IWTTIw419YhErrzWaBVZB94L0F8-3RN-hrmJHWYNI

image by “rawpixel.com” from freepik.com

Chia sẻ bài viết