Nhóm “Can Thiệp Đường Bay” trong nghiên cứu điều trị nội mạch

Nhóm “Can Thiệp Đường Bay” trong nghiên cứu điều trị nội mạch

Đưa đội ngũ chuyên gia theo đường hàng không để thực hiện điều trị loại bỏ huyết khối cho bệnh nhân đột quỵ sống ở vùng sâu vùng xa. Liệu có hoạt động được?

 

Loại bỏ huyết khối – Clot retrieval , còn được gọi là điều trị nội mạch (endovascular treatment -EVT), là một liệu pháp hiệu quả cao cho bệnh đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính. Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào thời gian. Do đó, điều trị nên được bắt đầu càng nhanh càng tốt.

Liệu pháp điều trị EVT chỉ có thể được thực hiện bởi các chuyên gia có tay nghề cao, điều mà không phải bệnh viện nào ở vùng sâu vùng xa cũng có thể thực hiện được. Do đó, bệnh nhân đột quỵ ở nông thôn bị chậm trễ đáng kể trong điều trị và dẫn đến kết quả tồi tệ hơn.

Một mô hình gồm các chuyên gia lành nghề được vận chuyển bằng máy bay trực thăng để thực hiện EVT cho bệnh nhân đột quỵ ở các bệnh viện nông thôn, Nhóm Can Thiệp Đường Bay (Flying Intervention Team – FIT), đã được thử nghiệm và so sánh với mô hình tiêu chuẩn chuyển bệnh nhân từ các bệnh viện nông thôn đến các trung tâm điều trị ở thành thị.

Trong một nghiên cứu theo thời gian quan sát dựa trên thu thập dữ liệu ở Đức, các bệnh nhân liên tiếp của 13 bệnh viện nông thôn đã được lựa chọn trong khoảng thời gian ba năm (2018-2021), trong đó dịch vụ FIT khả dụng trong 26 tuần mỗi năm. Kết quả cho thấy nhiều bệnh nhân trong nhóm FIT nhận được EVT hơn so với nhóm chuyển viện thông thường. EVT trong nhóm FIT được bắt đầu sớm hơn khoảng 1,5 giờ so với nhóm chuyển viện. Bệnh nhân ở mô hình FIT có kết quả phục hồi chức năng tốt hơn sau ba tháng nhưng không đạt ý nghĩa thống kê.

FIT là một mô hình đầy hứa hẹn cho những bệnh nhân đột quỵ sống ở vùng sâu, vùng xa. Cần đánh giá sâu thêm để xác định xem liệu FIT có đưa đến kết quả lâm sàng tốt hơn hay không và liệu hệ thống này có thể được áp dụng ở các khu vực khác và hệ thống chăm sóc sức khỏe khác hay không.

 

Dịch giả: Trần Thị Quỳnh Hoa

Hiệu đính: Trần Thị Quốc Tuyến, PharmD

 

Nguồn: ESOC 2021 Daily Highlights

Chia sẻ bài viết