Ảnh hưởng của Ivermectin đến quá trình điều trị các triệu chứng đối với người lớn mắc bệnh COVID-19 mức độ nhẹ – Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên

Ảnh hưởng của Ivermectin đến quá trình điều trị các triệu chứng đối với người lớn mắc bệnh COVID-19 mức độ nhẹ – Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên

Biên dịch: Lê Kim Minh

Hiệu đính: DS. Lâm Trịnh Diễm Ngọc

 

Ivermectin: là dẫn chất bán tổng hợp của một trong số các avermectin – nhóm chất có cấu trúc lacton vòng lớn, phân lập từ sự lên men Streptomyces avermitilis. Ivermectin có phổ hoạt tính rộng trên các giun tròn như giun lươn, giun tóc, giun kim, giun đũa, giun móc và giun chỉ Wuchereria bancrofti. Tuy nhiên thuốc không có tác dụng trên sán lá gan và sán dây.

Tầm quan trọng: Ivermectin được kê đơn rộng rãi như một phương pháp điều trị tiềm năng cho COVID-19 mặc dù không chắc chắn về lợi ích lâm sàng của nó.

Mục tiêu: Xác định xem Ivermectin có phải là phương pháp điều trị hiệu quả đối với COVID-19 nhẹ hay không?

Thiết kế, thiết lập và người tham gia:

  • Thử nghiệm ngẫu nhiên mù đôi được tiến hành tại một địa điểm duy nhất ở Cali, Colombia.
  • Những người tham gia nghiên cứu tiềm năng được xác định bằng cách lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ cơ sở dữ liệu điện tử của Bộ Y tế tiểu bang về những bệnh nhân có triệu chứng COVID-19 đã được phòng thí nghiệm xác nhận trong thời gian nghiên cứu.
  • Tổng số 476 bệnh nhân người lớn mắc bệnh nhẹ và có triệu chứng trong 7 ngày trở xuống (tại nhà hoặc nhập viện) đã được nhập viện từ 15/7 đến 30/11/2020 và theo dõi đến hết ngày 21/12/2020.

Sự can thiệp: Bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên để nhận ivermectin, 300 μg/kg thể trọng mỗi ngày trong 5 ngày (n = 200) hoặc giả dược (n = 200).

Các tiêu chí đánh giá và đo lường chính: Tiêu chí đánh giá chính là thời gian để giải quyết các triệu chứng trong 21 ngày theo dõi. Các biến cố có hại và tác dụng phụ nghiêm trọng cũng được thu thập.

Kết quả nghiên cứu:

  • Trong số 400 bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên trong dân số phân tích sơ cấp (tuổi trung bình là 37 tuổi [IQR, 29-48]; 231 bệnh nhân nữ giới [58%]), có 398 bệnh nhân (99.5%) đã hoàn thành thử nghiệm.
  • Thời gian trung bình để giải quyết các triệu chứng là 10 ngày (IQR, 9-13) ở nhóm Ivermectin so với 12 ngày (IQR, 9-13) ở nhóm giả dược.

(tỷ lệ nguy cơ để giải quyết các triệu chứng: 1.07 [95% CI, 0.87 đến 1.32]; P = .53, theo bài kiểm tra thứ hạng log).

  • Đến ngày thứ 21, có 82% bệnh nhân ở nhóm dùng Ivermectin và 79% bệnh nhân ở nhóm dùng giả dược đã hết các triệu chứng.
  • Tác dụng ngoài ý thường gặp nhất là đau đầu, được báo cáo bởi 104 bệnh nhân (52%) dùng Ivermectin và 111 (56%) dùng giả dược.
  • Tác dụng ngoại ý nghiêm trọng thường gặp nhất là suy đa cơ quan, xảy ra ở 4 bệnh nhân (mỗi nhóm 2 người).

Kết luận và mức độ liên quan:

  • Ở những người trưởng thành bị COVID-19 nhẹ, một đợt điều trị Ivermectin kéo dài 5 ngày, so với giả dược, không cải thiện đáng kể thời gian giải quyết các triệu chứng.
  • Các phát hiện không ủng hộ việc sử dụng Ivermectin để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ, mặc dù có thể cần các thử nghiệm lớn hơn để hiểu tác dụng của Ivermectin đối với các kết quả lâm sàng khác có liên quan.

Tài liệu tham khảo: JAMA Network: doi:10.1001/jama.2021.3071; Published online March 4, 2021

Hình đại diện từ: https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/145212/ivermectin-not-beneficial-to-symptom-resolution-in-mild-covid-19-patients/

Category: Nghiên cứu, Chuyên đề lâm sàng

Tag: COVID

Chia sẻ bài viết