THỬ NGHIỆM TEST DUNG NẠP GLUCOSE TỐI THIỂU ĐÁNH GIÁ SỚM SỰ GIẢM NHẠY CẢM VỚI INSULIN TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 1 TỰ KHÁNG THỂ (+), BÉO PHÌ (-), RỐI LOẠN ĐƯỜNG HUYẾT THANH NIÊN (-)

THỬ NGHIỆM TEST DUNG NẠP GLUCOSE TỐI THIỂU ĐÁNH GIÁ SỚM SỰ GIẢM NHẠY CẢM VỚI INSULIN TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 1 TỰ KHÁNG THỂ (+), BÉO PHÌ (-), RỐI LOẠN ĐƯỜNG HUYẾT THANH NIÊN (-)

Tác giả: ALFONSO GALDERISI et al.

Dịch giả: NGUYỄN MINH HUY.

Hiệu đính: BS.Đặng Xuân Thắng.

Thông tin cơ sở: Giai đoạn tiền triệu chứng trước khởi phát trong lâm sàng của đái tháo đường tuýp 1 (giai đoạn 3) được đặc trưng bởi sự tự miễn đa đảo tụy với mức dụng nạp glucose bình thường (giai đoạn 1), tiếp theo là rồi loạn đường huyết (giai đoạn 2). Các kiểu chuyển hóa của chức năng tế bào beta và độ nhạy insulin đã biết đến ở thanh thiếu niên có nồng độ đường huyết không cao trong T1D giai đoạn 1 và so sánh với các bạn đồng lứa khỏe mạnh trong 3 giờ kiểm tra dung nạp glucose đường uống (OGTT).

Phương pháp: Bệnh nhân được tuyển từ TrialNet (bệnh) và ĐH Yale (kiểm soát). 28 thanh niên gầy với ít nhất 2 tự kháng thể tiểu đảo (bệnh nhân) và 32 thanh niên khỏe mạnh đã trải qua 3-giờ 9-điểm OGTT với các bài đo glucose, C-peptide và insulin. Mô hình đường uống tối thiểu đã được sử dụng để định lượng mức đô phản ứng của tế bào beta (Phitotal) và độ nhạy insulin (Si), cho phép đánh giá chức năng của tế bào beta bằng DI (Deposition index –  là sản phẩm của độ nhạy insulin nhân với lượng insulin tiết ra để đáp ứng với mức đường huyết.): DI= Phitotal x Si. Đối tượng bị rối loạn glucose lúc đói, rối loạn dung nạp glucose hoặc có nồng độ OGTT glucose >200mg/dL đều bị loại.

Kết quả: Bệnh nhân (10.5y[8,15]) có DI giảm (p<0.001) do sự giảm đột ngột của cả Phitotal (p<0.001) và Si (p=0.008) khi so sánh với kiểm soát (11.5y[10.4, 14.9]).

Kết luận: Giai đoạn 1 T1D tiền triệu chứng có liên quan đến việc giảm độ nhạy insulin và cả suy giảm khả năng đáp ứng của tế bào beta ở người trẻ tuổi.

TL gốc: https://diabetes.diabetesjournals.org/content/70/Supplement_1/67-OR

 

Chia sẻ bài viết