Sơ cấp cứu bệnh nhân đột quỵ trước khi nhập viện – Thử nghiệm mới nhất từ BEST-MSU