DAPA-CKD Dapagliflozin trị bệnh thận mãn trên BN ĐTĐ tuýp 2 và không ĐTĐ

hoi-thao-tieu-duong-chau-au-dapa-ckd

DAPA-CKD Dapagliflozin trị bệnh thận mãn trên BN ĐTĐ tuýp 2 và không ĐTĐ

File pdf tất cả kết quả nghiên cứu DAPA-CKD ở cuối bài

Thiết kế nghiên cứu:

  • 7517 bệnh nhân (BN), 4094 người được phân phối ngẫu nhiên: dapagliflozin 10 mg/ngày hoặc placebo
  • Toàn thế giới (21 nước, 386 vị trí): 33% BN Châu Á (282 BN người Việt)
  • CKD có ĐTĐ tuýp 2: 2906 BN
  • CKD không ĐTĐ tuýp 2: 1398 BN

Tiêu chuẩn include:

  • UACR 200 – 5000 mg/g
  • eGFR 25-75ml/min/1.73m2

Kết cục đánh giá:

Kết cục chính:

a. Phối hợp các biến cố: giảm eGFR >= 50%, bệnh thận giai đoạn cuối, tử vong do nguyên nhân tim mạch hoặc do thận.

Kết cục phụ:

b. Phối hợp các biến cố về thận: giảm eGFR >= 50%, bệnh thận giai đoạn cuối, tử vong do nguyên nhân thận

c. Tử vong do tim mạch hay nhập viện do suy tim

d. Tử vong do mọi nguyên nhân

Kết quả:

Bệnh nhân CKD gộp chung, Dapagliflozin so với placebo:

a. Nguy cơ biến cố chính ở nhóm dapagliflozin giảm 39% (p=0.000000028)
b. Nguy cơ biến cố về thận (eGFR giảm ít nhất 50%, bệnh thận giai đoạn cuối, tử vong do nguyên nhân thận) ở nhóm dapagliflozin giảm 34% (p<0.001)
b’. Nguy cơ tử vong do bệnh thận, lọc máu mãn tính, và ghép thận ở nhóm dapagliflozin giảm 44% (p=0.0072)
c. Nguy cơ biến cố tim mạch (tử vong do nguyên nhân tim mạch hoặc nhập viện do suy tim) ở nhóm dapagliflozin giảm 29% (p=0.0089)
d. Nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ở nhóm dapagliflozin giảm 31% (p=0.0035)

Kết quả tương tự giữa nhóm BN có ĐTĐ tuýp 2và không ĐTĐ tuýp 2

Tin từ hội thảo tiểu đường Châu Âu 2020
(C) EASD2020, nghiên cứu được xuất bản trên NEJM 2020.

Link tải file pdf kết quả nghiên cứu (slide tiếng Anh)

https://www.dropbox.com/sh/7f2gfksqwojoqtp/AADHuiEnttRx3yYFb8TEHCB4a?dl=0

Chia sẻ bài viết