Andexanet Alfa, một chất đối kháng tác dụng chống đông, có thể hữu ích trong các trường hợp xuất huyết nặng khi sử dụng Apixaban và Rivaroxaban

Andexanet Alfa, một chất đối kháng tác dụng chống đông, có thể hữu ích trong các trường hợp xuất huyết nặng khi sử dụng Apixaban và Rivaroxaban

Các thuốc chống đông máu đường uống như Apixaban và Rivaroxaban là những thuốc có tác dụng ức chế yếu tố Xa (FXa), được sử dụng trong phòng ngừa và điều trị huyết khối. Mặc dù là nhóm thuốc chống đông thế hệ mới nhưng những trường hợp xuất huyết nặng vẫn thường xảy ra trên nhóm thuốc này. Andexanet alfa là một dạng bất hoạt của FXa, có cơ chế đảo ngược tác dụng chống đông của các thuốc ức chế FXa. Một số  hướng dẫn điều trị gần đây đã khuyến cáo sử dụng Andexanet alfa trong các trường hợp xuất huyết nặng đe dọa tính mạng hoặc xuất huyết không kiểm soát được ở người lớn khi dùng Apixaban hoặc Rivaroxaban. Tuy nhiên, mức độ bằng chứng cho các khuyến cáo này vẫn còn hạn chế.

Vì thế, Milling và các cộng sự đã tiến hành một nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu (ANNEXA-4). Đây là nghiên cứu với quy mô lớn trên 479 bệnh nhân xuất huyết nặng khi sử dụng các thuốc ức chế FXa, trong đó hơn ⅔ bệnh nhân bị xuất huyết não. Tất cả bệnh nhân đều sử dụng liều thuốc chống đông ức chế FXa cuối cùng trong vòng 18 giờ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, điều trị bằng Andexanet alfa đã làm giảm hoạt tính ức chế FXa. Andexanet alfa có tác dụng cầm máu tốt hoặc cầm máu hoàn toàn được ghi nhận trên 80% bệnh nhân, bất kể tuổi tác, giới tính, vị trí xuất huyết hay liều Andexanet  được sử dụng.

Tuy nhiên, tác dụng không mong muốn của việc ức chế tác dụng này là sự xuất hiện cục máu đông (huyết khối). Các biến cố huyết khối đã xảy ra trên 50 bệnh nhân (chiếm 10%) trong vòng 30 ngày và biến mất sau khi sử dụng lại thuốc chống đông đường uống.

Trong quá trình xác định liều thấp nhất có hiệu quả trên lâm sàng của Andexanet alfa, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng: mức liều 30 ng/ml có tỷ lệ tử vong thấp hơn trên tất cả bệnh nhân; và có một số ý kiến cho rằng, đối với những bệnh nhân dưới 75 tuổi, việc giảm mức độ ức chế yếu tố  FXa có liên quan đến giảm tỷ lệ tử vong.  Do đó, những nghiên cứu chuyên sâu hơn đã được cho phép tiến hành để đánh giá lợi ích của Andexanet alfa trên các trường hợp xuất huyết nặng do thuốc chống đông, bao gồm xuất huyết não.

Biên dịch: Lê Nguyễn Tấn Thiện, DS. Nguyễn Cao Quỳnh Anh

Nguồn: ESOC 2021 Daily Highlights

 

Chia sẻ bài viết