Semaglutide 1 lần 1 tuần ở người trưởng thành thừa cân hay béo phì

Semaglutide 1 lần 1 tuần ở người trưởng thành thừa cân hay béo phì

Biên dịch: DS Nguyễn Việt Anh

 

Tổng quan

Béo phì là 1 thách thức sức khỏe toàn cầu với ít lựa chọn điều trị bằng thuốc. Liệu người trưởng thành bị béo phì có thể giảm cân với Semaglutide 1 lần 1 tuần liều 2.4mg như 1 phương pháp hỗ trợ vào can thiệp  lối sống hay không vẫn chưa được làm rõ.

Nghiên cứu

  • Trong nghiên cứu mù đôi này, 1961 người trưởng thành được chọn với chỉ số BMI là 30 hay nhiều hơn (≥ 27 ở những người có hơn 1 tình trạng cùng tồn tại liên quan đến cân nặng), và không có tiểu đường. Số bệnh nhân này chia ra 2 nhóm ngẫu nhiên theo tỉ lệ 2:1:
  • Nhóm thử: điều trị bằng thuốc Semaglutide tiêm dưới da 1 lần 1 tuần liều 2.4mg
  • Nhóm chứng: dùng giả dược

Cả 2 nhóm điều trị đều được kết hợp với can thiệp lối sống trong 68 tuần.

  • Hai tiêu chí đánh giá chính là thay đổi theo phần trăm về cân nặng và mức giảm ít nhất 5%. Những tính toán chính(estimand) ( sự mô tả chính xác về hiệu quả điều trị phản ánh mục tiêu của thử nghiệm lâm sàng) đánh giá hiệu quả cho dù có ngừng điều trị hay can thiệp hỗ trợ.

Kết quả

  • Sự thay đổi trung bình về cân nặng cơ thể từ lúc bắt đầu đến tuần 68 là giảm 9% ở nhóm semaglutide so với giảm 2.4% ở nhóm giả dược, với sự khác biệt điều trị ước tính là 12.4 điểm phần trăm (khoảng tin cậy 95% [CL], -13.4 đến -11.5; P<0.001)
  • Trong nhóm Semaglutide có số người có mức độ giảm cân từ 5% trở lên nhiều hơn so với nhóm giả dược (1047 người [86.4%] vs. 182 người [31.5%]), mức độ giảm cân từ 10% trở lên( 838 người [69.1%] so với 69 người [12.0%]) và từ 15% trở lên ( 612 người [50.5%] so với 28 người [4.9%] ở tuần 68 (P<0.01 ở cả 3 so sánh tỉ số xác suất (odds))
  • Sự thay đổi cân nặng từ lúc bắt đầu đến tuần 68 là -15.3kg ở nhóm semaglutide so với -2.6kg ở nhóm giả dược (sự khác biệt điều trị ước tính -12.7kg, 95,%CI, -13.7 đến -11.7)
  • Nhóm Semaglutide có sự cải thiện tốt hơn trên các yếu tố nguy cơ gây ra hội chứng chuyển hóa tim và đồng thời, báo cáo cải thiện chức năng thể chất (physical fuctioning) từ những người tham gia cũng tăng đáng kể hơn so với nhóm giả dược.
  • Buồn nôn và tiêu chảy là tác dụng phụ thường gặp nhất với Semaglutide, những tác dụng phụ này thường thoáng qua, ở mức độ nhẹ đến trung bình và giảm dần theo thời gian. Nhóm Semaglutide có nhiều người ngừng điều trị vì các vấn đề về tiêu hóa hơn là nhóm giả dược (59[4.5%] so với 5[0.8%])

Kết luận

Ở những người thừa cân hay béo phì, dùng 2.4mg Semaglutide 1 lần 1 tuần kết hợp với can thiệp lối sống có liên quan đến sự giảm cân đáng kể, có ý nghĩa lâm sàng.

TLTK

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2032183

hình đại diện từ: https://en.wikipedia.org/wiki/Obesity

Chia sẻ bài viết