Hiệu quả của Tirzepatide so với Insulin Degludec lên hàm lượng mỡ trong gan và mô mỡ bụng ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 (SURPASS-3 MRI)

Hiệu quả của Tirzepatide so với Insulin Degludec lên hàm lượng mỡ trong gan và mô mỡ bụng ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 (SURPASS-3 MRI)

CƠ SỞ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Tirzepatide (TZP) là một chất chủ vận kép mới của polypeptid hướng insulin phụ thuộc glucose (GIP) và peptid giống glucagon-1 (GLP-1) đang được phát triển để điều trị bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) tuýp 2. Tác động của TZP và Insulin Degludec (IDeg) lên hàm lượng mỡ trong gan (LFC), thể tích mỡ nội tạng trong ổ bụng và mô mỡ dưới da (VAT và SAT) đã được đánh giá trên một phân nhóm bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 từ nghiên cứu SURPASS-3 với LFC có nguy cơ tăng cao.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu của thử nghiệm nhãn mở, giai đoạn 3 này gồm những bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 chưa sử dụng insulin, không kiểm soát được đường huyết ở liều metformin cố định, có hoặc không phối hợp với chất ức chế đồng vận chuyển kênh natri-glucose-2 (SGLT-2i) và có chỉ số gan nhiễm mỡ (FLI) ban đầu là > 60. Bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ (MRI) trước khi được phân nhóm ngẫu nhiên (1: 1: 1: 1)

+ Nhóm sử dụng TZP 1 lần/tuần với liều 5 mg.

+ Nhóm sử dụng TZP 1 lần/tuần với liều 10 mg.

+ Nhóm sử dụng TZP 1 lần/tuần với liều 15 mg.

+ Nhóm sử dụng IDeg 1 lần/ngày.

Hàm lượng mỡ trong gan (%), thể tích mỡ nội tạng trong ổ bụng và mô mỡ dưới da được đánh giá bằng kỹ thuật MRI. Mục tiêu chính là so sánh sự thay đổi của hàm lượng mỡ trong gan ban đầu và thởi điểm tuần thứ 52 ở nhóm sử dụng TZP với nhóm sử dụng IDeg qua phân tích dữ liệu của nhóm bệnh nhân sử dụng TZP (dữ liệu gộp của nhóm bệnh nhân dùng liều 10mg và 15mg) với nhóm bệnh nhân sử dụng IDeg. Các mục tiêu phụ bao gồm so sánh hàm lượng mỡ trong gan (LFC), thể tích mỡ nội tạng trong ổ bụng và mô mỡ dưới da ở tuần 52 sử dụng TZP ở các liều khác nhau (5, 10, 15 mg) với IDeg; tỷ lệ bệnh nhân đạt hàm lượng mỡ trong gan ≤ 10% và hàm lượng mỡ trong gan giảm tương đối (≥ 30%) so với mức ban đầu.

KẾT QUẢ:

Tổng số 296 bệnh nhân nhóm TZP (5 mg, N=71; 10 mg, N=79; 15 mg, N=72) và IDeg (N=74) có dữ liệu MRI trong quá trình nghiên cứu (tuổi trung bình là 56.2 tuổi; thời gian mắc bệnh ĐTĐ tuýp 2 là 8.3 năm; HbA1c 67 mmol/mol (8.2%); trọng lượng cơ thể 94.4 kg; BMI 33.5 kg/m²; 30% đang sử dụng SGLT-2i).

Tuần 52, tất cả các BN sử dụng TZP với các mức liều khác nhau đều giúp làm giảm hàm lượng mỡ trong gan và mức độ giảm lớn hơn nhóm IDeg. Mức giảm tuyệt đối hàm lượng mỡ trong gan từ thời điểm ban đầu cho đến tuần 52 của nhóm TZP sử dụng liều 10 mg/15 mg cao hơn đáng kể so với nhóm IDeg ([95% CI]: -4.71% [-6.72, -2.70], p<0.001). Tỷ lệ bệnh nhân đạt hàm lượng mỡ trong gan ≤ 10% và hàm lượng mỡ trong gan giảm tương đối (≥ 30%) (so với ban đầu) ở tuần 52 của các nhóm liều TZP cao hơn so với nhóm IDeg. Tuần 52, tất cả các liều TZP đều giúp làm giảm lượng mỡ dưới da và mỡ nội tạng trong ổ bụng, trong khi đó ở nhóm IDeg thì cả hai chỉ số này đều tăng. Có mối tương quan đáng kể giữa những thay đổi về hàm lượng mỡ trong gan với HbA1c (p=0.31, p≤0.01), trọng lượng cơ thể (p=0.31, p≤0.01), lượng mỡ dưới da (p=0.30, p≤0.01), lượng mỡ nội tạng trong ổ bụng (p=0.24, p<0.05), alanine aminotransferase (p=0.40, p≤0.001) và aspartate aminotransferase (p=0.25, p<0.05) ở nhóm TZP 10mg/15 mg.

KẾT LUẬN: Trong nghiên cứu SURPASS-3, TZP đã được chứng minh hiệu quả làm giảm hàm lượng mỡ trong gan, thể tích mỡ nội tạng trong ổ bụng và mô mỡ dưới da có ý nghĩa về mặt lâm sàng so với IDeg ở phân nhóm bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 có hàm lượng mỡ trong gan tăng cao.

 

Biên dịch: Nguyễn Thanh Huyền, DS. Đỗ Thị Biển

Nguồn: A. Gastaldelli et al. Effect of tirzepatide versus insulin degudec on liver fat content and abdominal adipose tissue in patients with type 2 diabetes (SURPASS-3 MRI). EASD 2021

Chia sẻ bài viết