Tag - tirzepatide

Hiệu quả của Tirzepatide so với Insulin Degludec lên hàm lượng mỡ trong gan và mô mỡ bụng ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 (SURPASS-3 MRI)

CƠ SỞ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Tirzepatide (TZP) là một chất chủ vận kép mới của polypeptid hướng insulin phụ thuộc glucose (GIP) và peptid giống glucagon-1 (GLP-1) đang được phát triển để điều trị bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) tuýp 2. Tác động của TZP và Insulin Degludec (IDeg) lên hàm lượng mỡ trong gan (LFC), thể [...]

Xem thêm...

Suy gan không ảnh hưởng đến dược động học lâm sàng của tirzepatide

Cơ sở và mục tiêu nghiên cứu Tirzepatide là một chất chủ vận kép của polypeptid hướng insulin phụ thuộc glucose (GIP) và peptide giống glucagon-1 (GLP-1) đang được phát triển như một phương pháp điều trị hàng tuần tiềm năng cho bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) tuýp 2, kiểm soát cân nặng và viêm gan nhiễm mỡ không do [...]

Xem thêm...

Tirzepatide, một chất chủ vận thụ thể kết hợp GIP/GLP-1, có hiệu quả và an toàn khi thêm vào insulin nền để điều trị bệnh tiểu đường type 2 (SURPASS-5)

Tác giả: D. Dahl et al. GIP/GLP-1 = Glucose-dependent insulinotropic polypeptide/glucagon-like peptide-1; LSM (Lifestyle modification) = thay đổi lối sống; CI (Confidence Interval) = khoảng tin cậy   Cơ sở và mục đích: Tirzepatide (TZP) là một chất chủ vận thụ thể kép GIP/GLP-1 thế hệ mới đang được phát triển để điều trị bệnh tiểu đường type 2 (T2D). Hiệu quả [...]

Xem thêm...