Phẫu thuật giảm béo giúp kéo dài tuổi thọ ở người béo phì

Phẫu thuật giảm béo giúp kéo dài tuổi thọ ở người béo phì

KỲ VỌNG KÉO DÀI TUỔI THỌ SAU PHẪU THUẬT GIẢM BÉO

TRONG NGHIÊN CỨU Ở NGƯỜI BÉO PHÌ THỤY ĐIỂN

Người dịch: Lê Kim Minh

Hiệu đính: TS.DS. Phạm Đức Hùng

Tổng quan: Béo phì làm giảm tuổi thọ. Phẫu thuật giảm béo (bariatric surgery) được biết là làm giảm nguy cơ tử vong tương đối lâu dài, nhưng ảnh hưởng của nó đối với tuổi thọ là không rõ ràng.

Phương pháp nghiên cứu:

 • Đối tượng nghiên cứu: người béo phì ở Thụy Điển (Swedish Obesity Study – SOS) từ 1987 – 2001. BMI nam: 34+ và nữ 38+
 • Thiết kế nghiên cứu: Sử dụng mô hình hồi quy theo tỷ lệ nguy cơ của Gompertz để so sánh tỷ lệ tử vong và tuổi thọ giữa những nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu
 • Nhóm người béo phì tham gia phẫu thuật: 2007 người
 • Nhóm người béo phì được chăm sóc thông thường (nhóm đối chứng): 2040 người
 • Nhóm đối chứng tham khảo (mẫu ngẫu nhiên từ dân số): 1135 người

Kết quả nghiên cứu:

phau-thuat-bariatric-keo-dai-tuoi-tho-beo-phi

 • Thời gian theo dõi tử vong trung vị là 24 năm (IR, 22 – 27) ở nhóm phẫu thuật và 22 năm (IR, 21 – 27) trong nhóm chăm sóc thông thường; dữ liệu về tỷ lệ tử vong có sẵn cho 99.9% bệnh nhân trong nghiên cứu.
 • Với nhóm đối chứng tham khảo, thời gian theo dõi tử vong trung vị là 20 năm (IR, 19 – 21), dữ liệu về tỷ lệ tử vong có sẵn cho 100% người tham gia.
 • Tổng cộng có 457 bệnh nhân (22.8%) trong nhóm phẫu thuật và 539 bệnh nhân (26.4%) trong nhóm chăm sóc thông thường tử vong (HR: 0.77; 95% CI, 0.68 – 0.87; P <0,001).
 • Tỷ lệ nguy cơ tương ứng là 0.70 (95% CI, 0.57 – 0.85) đối với tử vong do bệnh tim mạch và 0.77 (95% CI, 0.61 – 0.96) đối với tử vong do ung thư.
 • Tuổi thọ trung vị được điều chỉnh ở nhóm phẫu thuật dài hơn 3.0 năm (95% CI, 1.8 – 4.2) so với nhóm chăm sóc thông thường nhưng ngắn hơn 5.5 năm so với dân số chung.
 • Tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật 90 ngày là 0.2%, và 2.9% bệnh nhân trong nhóm phẫu thuật được phẫu thuật lặp lại.

Kết luận:

 • Trong số những bệnh nhân béo phì, phẫu thuật giảm béo có liên quan tới kéo dài tuổi thọ hơn nhóm chăm sóc béo phì thông thường.
 • Tỷ lệ tử vong ở cả hai nhóm vẫn cao hơn so với dân số chung.

Tài liệu tham khảo: Lena M.S Carlsson et Life expectancy after bariatric surgery in the swedish obese subjects study October 15, 2020 N Engl J Med 2020; 383:1535-1543 (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002449)

Chia sẻ bài viết