Tiêm phòng HPV và nguy cơ ung thư cổ tử cung xâm lấn

Tiêm phòng HPV và nguy cơ ung thư cổ tử cung xâm lấn

TỔNG QUAN

Tính hiệu lực và hiệu quả của vaccine ngừa HPV tứ giá (giúp ngừa 4 chủng virus papilloma ở người) trong việc ngăn ngừa tổn thương tế bào cổ tử cung cấp độ cao đã được chứng minh. Tuy nhiên dữ liệu về mối tương quan giữa việc tiêm ngừa HPV tứ giá và nguy cơ ung thư cổ tư cung xâm lấn hiện vẫn chưa đầy đủ.

PHƯƠNG PHÁP

Thông qua bản khai nhân khẩu và sức khỏe trên toàn quốc (Thụy Điển), nhóm nghiên cứu theo dõi một nhóm dân số mở bao gồm 1,672,983 trẻ em gái và phụ nữ có độ tuổi từ 10 – 30 tuổi trong khoảng thời gian từ năm 2006 -2017. Trong đó:

  • 527,871 người nhận ít nhất 1 liều vaccine HPV tứ giá trong thời gian theo dõi
  • 1,145,112 không nhận liều vaccine HPV nào trong thời gian theo dõi 

Sau đó họ tiến hành đánh giá mối tương quan giữa việc tiêm phòng HPV và nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung xâm lấn, quá trình theo dõi được kiểm soát theo độ tuổi, năm, địa chỉ thường trú và các đặc điểm thuộc về gia đình như trình độ học vấn, thu nhập, quê quán và tiền sử bệnh của người mẹ.

KẾT QUẢ

Trong thời gian nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã tầm soát ung thư cổ tử cung cho các đối tượng trên đến năm họ 31 tuổi, có 19 phụ nữ trong nhóm tiêm vaccine HPV tứ giá và 538 phụ nữ nhóm chưa tiêm được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung.

Tỷ lệ mắc bệnh tích lũy là 47/100.000 người ở những đối tượng đã được tiêm chủng, ở những đối tượng chưa được tiêm chủng, tỷ lệ này là 94/100.000.

Sau khi điều chỉnh theo độ tuổi theo dõi, tỷ lệ tần số mắc bệnh (IRR) khi so sánh giữa nhóm dân số được tiêm chủng với nhóm chưa được tiêm chủng là 0,51 (khoảng tin cậy 95% [CI], 0,32 đến 0,82).

Khi điều chỉnh bổ sung thêm các hiệp biến khác, tỷ lệ tần số mắc bệnh là 0,37 (khoảng tin cậy [CI] 95%, 0,21 đến 0,57).

Khi điều chỉnh cho tất cả các hiệp biến, tỷ lệ tần số mắc bệnh là 0,12 (khoảng tin cậy [CI] 95%, 0,00 đến 0,34) ở những đối tượng đã được tiêm chủng trước 17 tuổi và 0,47 (khoảng tin cậy 95%, 0,27 đến 0,75) ở những đối tượng đã được tiêm chủng ở độ tuổi 17- 30.

KẾT LUẬN

Việc tiêm vaccin ngừa HPV tứ giá ở trẻ em gái và phụ nữ Thụy Điển trong độ tuổi từ 10-30 tuổi giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung xâm lấn ở cấp độ cộng đồng. (Được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Thụy Điển và các tổ chức khác.)

Biên dịch

Ngô Thị Kim Hòa

Nguyễn Thị Cẩm Trâm

TS. Nguyễn Thị Thanh Vân

 

TLTK

Lei et al. HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer. N Engl J Med 2020; 383:1340-1348 DOI: 10.1056/NEJMoa1917338

image: Freepik.com

Chia sẻ bài viết