Empagliflozin bảo vệ tim, thận và tỉ lệ tử vong BN bất kể nhóm BMI

Empagliflozin bảo vệ tim, thận và tỉ lệ tử vong BN bất kể nhóm BMI

Thử nghiệm EMPA-REG OUTCOME phân tích tập trung vào bệnh nhân Châu Á.

Phương pháp:

Phân tích chia nhóm bệnh nhân theo BMI sử dụng tham chiếu của WHO: BMI <25, 25-30 và >=30 kg/m2 và cũng được chia theo tham chiếu của người Châu Á: BMI <24, 24-28 và >=28 (mập phì)

Các bệnh nhân tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch: nhận trị liệu empagliflozin 10, 25mg hay placebo.

Kết cục phân tích: tử vong do tất cả nguyên nhân, nhập viện do suy tim hay chết vì bệnh tim mạch (ngoài trừ đột quỵ) và tỉ lệ nặng thêm bệnh thận trên các nhóm BMI khác nhau.

Phân tích trên 934 bệnh nhân

Kết quả:

Trong 7020 bệnh nhân trong EMPA-REG OUTCOME, 934 (13.3%), 2465 (35.1%), và 3621 (51.6%) có BMI <25, 25-30 và >=30.

Tổng cộng 1517 bệnh nhân là dân Châu Á

Empagliflozin giảm tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, HHF hoặc tử vong do CV (ngoại trừ stroke), và tỉ lệ bệnh thận nặng thêm trên bệnh nhân ở tất cả nhóm BMI, lợi ích đồng nhất giữa 3 nhóm BMI.

Hiệu quả bảo vệ tim-thận của Empagliflozin cho người Châu Á là tương tự nhau bất kể cách chia nhóm BMI theo WHO hay Châu Á.

Biên dịch: Pharmavn.org

Chia sẻ bài viết