Phần 3. Ngăn ngừa và trì hoãn ĐTĐ tuýp 2: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường của Hoa Kỳ – ADA 2021

Phần 3. Ngăn ngừa và trì hoãn ĐTĐ tuýp 2: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường của Hoa Kỳ – ADA 2021

Biên dịch: Phạm Duy Tú Anh

 

3.1 Ít nhất theo dõi hàng năm về sự phát triển của bệnh tiểu đường type 2 những người bị tiền đái đường được gợi ý E.
THAY ĐỔI LỐI SỐNG PHÒNG NGỪA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
3.2 Giới thiệu cho bệnh nhân tham gia Chương trình can thiệp lối sống được mô hình hóa trên Chương trình Phòng chống Đái Tháo Đường để đạt được và duy trì giảm 7% trọng lượng cơ thể ban đầu và tăng cường độ vừa phải hoạt động thể chất (chẳng hạn đi bộ nhanh) ít nhất 150 phút/tuần. A
3.3 Thành phần dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn cũng được coi là một cách để ngăn ngừa bệnh tiểu đường cho những người bị tiền đái tháo đường. B
3.4 Dựa trên lối sống của bệnh nhân mà các Chương trình Phòng chống Đái Tháo Đường được hỗ trợ bởi công nghệ được chứng nhận có thể đạt hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2 và cần được xem xét. B
3.5 Do tính hiệu quả về chi phí về phòng ngừa bệnh tiểu đường A, vì vậy các chương trình can thiệp lối sống nên được chi trả bởi bên thanh toán của bên thứ ba.
CAN THIỆP BẰNG THUỐC
3.6 Liệu pháp Metformin để phòng ngừa bệnh tiểu đường type 2 nên được xem xét ở những người bị tiền đái tháo đường, đặc biệt cho những người có BMI ≥ 35 kg/m2, những người dưới 60 tuổi và phụ nữ mắc đái tháo đường thai kì trước đây. A
3.7 Sử dụng Metformin lâu dài có thể liên quan đến sự thiếu hụt Vitamin B12 và cân nhắc việc đo lường định kỳ hàm lượng Vitamin B12 trong điều trị bang Metformin, đặc biệt đối với bệnh nhân bị thiếu máu và bệnh lý thần kinh ngoại biên. B
PHÒNG NGỪA BỆNH TIM MẠCH VÀ TỬ VONG
3.8 Khám sàng lọc và điều trị yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được đối với bệnh tim mạch được đề xuất cho những người bị tiền đái tháo đường. B

 

Tài liệu tham khảo:

Prevention or Delay of Type 2 Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes—2021

American Diabetes Association

Diabetes Care 2021 Jan; 44 (Supplement 1): S34-S39. https://doi.org/10.2337/dc21-S003

Chia sẻ bài viết