Tag - bmi

Béo phì giai đoạn muộn ở tuổi vị thành niên và tỷ lệ mắc ĐTĐ tuýp 1 ở giai đoạn sớm khi trưởng thành

Tác giả: Inbar Zucker và cộng sự, 2022. Tóm tắt Các nghiên cứu ở trẻ em cho thấy có mối liên quan giữa việc tăng chỉ số BMI và nguy cơ mắc ĐTĐ tuýp 1, nhưng bằng chứng ở thanh thiếu niên giai đoạn muộn còn hạn chế. Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu nhằm xác định mối liên [...]

Xem thêm...

Empagliflozin bảo vệ tim, thận và tỉ lệ tử vong BN bất kể nhóm BMI

Empagliflozin giảm tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, HHF hoặc tử vong do CV (ngoại trừ stroke), và tỉ lệ bệnh thận nặng thêm trên bệnh nhân ở tất cả nhóm BMI, lợi ích đồng nhất giữa 3 nhóm BMI.

Xem thêm...