Béo phì giai đoạn muộn ở tuổi vị thành niên và tỷ lệ mắc ĐTĐ tuýp 1 ở giai đoạn sớm khi trưởng thành

Béo phì giai đoạn muộn ở tuổi vị thành niên và tỷ lệ mắc ĐTĐ tuýp 1 ở giai đoạn sớm khi trưởng thành

Tác giả: Inbar Zucker và cộng sự, 2022.

Tóm tắt

Các nghiên cứu ở trẻ em cho thấy có mối liên quan giữa việc tăng chỉ số BMI và nguy cơ mắc ĐTĐ tuýp 1, nhưng bằng chứng ở thanh thiếu niên giai đoạn muộn còn hạn chế. Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu nhằm xác định mối liên quan giữa chỉ số BMI ở thanh thiếu niên giai đoạn muộn và tỷ lệ mắc phải ĐTĐ tuýp 1 ở giai đoạn sớm của người trưởng thành.

Phương pháp nghiên cứu

Tất cả thanh thiếu niên Israel từ 16-19 tuổi, trải qua khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc nhập ngũ trong giai đoạn tháng 1/1996 đến tháng 12/2016 được đưa vào phân tích, ngoại trừ những người có tiền sử rối loạn đường huyết. Dữ liệu được liên kết với thông tin về thời điểm khởi phát bệnh đái tháo đường tuýp 1 ở người trưởng thành tại Cơ quan đăng ký bệnh đái tháo đường quốc gia Israel. Chiều cao và cân nặng được đo khi tham gia vào nghiên cứu. Các mô hình tỷ lệ Cox đã được áp dụng với chỉ số BMI được phân tích dưới dạng cả biến phân loại và biến liên tục.

Kết quả

Có 777 trường hợp mắc ĐTĐ tuýp 1 trong số 15 819 750 người – năm (tuổi trung bình khi chẩn đoán là 25,2 ± 3,9 năm). BMI có liên quan đến tỷ lệ mắc ĐTĐ tuýp 1. Trong một mô hình đa biến đã điều chỉnh các biến số tuổi, giới tính và xã hội học, chỉ số HR cho bệnh ĐTĐ tuýp 1 đối với khoảng phần trăm vị BMI thứ 50 – 74 là 1,05 (khoảng tin cậy 95% là 0,87 – 1,27); khoảng phần trăm vị BMI thứ 75 – 84 là 1,41 (95% là 1,11 – 1,78); khoảng phần trăm vị BMI thứ 85 – 94 là 1,54 (95% là 1,23 – 1,94) và 2,05 (95% là 1,58 – 2,66) đối với khoảng phần trăm vị BMI thứ 95 trở lên (nhóm đối chứng: khoảng phần trăm vị thứ 5 – 49). Độ lệch chuẩn của BMI tăng thêm một đơn vị có liên quan đến tăng thêm 25% nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường týp 1 (HR = 1,25; 95% là 1,17 – 1,32).

Kết luận

Chỉ số BMI quá cao ở thanh thiếu niên khỏe mạnh có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ tuýp 1 ở giai đoạn sớm khi trưởng thành.

 

TLTK: https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-022-05722-5

 

Nhóm dịch giả: Vũ Bảo Trang, Nguyễn Anh Thi và Đặng Đức Trọng

Hiệu đính: ThS. Trương Hoàng Thiện

Chia sẻ bài viết