Insulin icodec hiệu quả và an toàn tương tự Insulin Glargine

Insulin icodec hiệu quả và an toàn tương tự Insulin Glargine

Insulin Icodec (Icodec) dùng 1 lần/tuần

Giảm số lần tiêm insulin có thể làm nhẹ gánh nặng điều trị cũng như tăng cường tuân thủ trên bệnh nhân đái tháo đường. Insulin Icodec (Icodec) là dạng insulin mới, có thời gian bán thải lên tới 196 giờ. Icodec đang được phát triển hướng tới là dạng insulin đầu tiên có thể sử dụng là phác đồ nền với tần suất sử dụng 1 lần/tuần.

Kết quả nghiên cứu của Rosenstock và cộng sự cho thấy Icodec phác đồ insulin nền, dùng 1 lần/tuần cho thấy hiệu quả và tính an toàn tương đương phác đồ insulin glargine 100U dùng 1 lần/ngày, trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2, không đạt mục tiêu điều trị với thuốc hạ đường huyết đường uống và chưa từng điều trị insulin.

Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu pha 2, ngẫu nhiên, mù đôi, giả đôi

 

Hình 1: Thiết kế nghiên cứu của Rosenstock và cộng sự

Kết quả nghiên cứu

Kết quả tiêu chí chính

HbA1c trung bình ban đầu ở nhóm Iodec và nhóm IGlar lần lượt là 8.1% và 8.0%. Sau 26 tuần, HbA1c trung bình ở hnhoms Iodec và nhóm IGlar được xác định lại, lần lượt đạt 6.7% và 6.9% tương ứng với mức độ giảm -1.33% và 1.15%. Như vậy, mức độ giảm giữa nhóm Iodec và nhóm IGlar chênh nhau -0.18% nhưng không có khác biệt trên thống kê khi khoảng 95% CI là [-0.38 ; 0.02].

Hình 2: Thay đổi HbA1c trên hai nhóm điều trị

Kết quả tiêu chí phụ

– Đường huyết trung bình sau 26 tuần cũng có xu hướng giảm sâu hơn ở nhóm Iodec, nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (-0.22 mmol/L, 95% CI [-0.66 ; 0.23].

– Liều insulin trung bình hàng tuần trong 2 tuần cuối ở nhóm Iodec và nhóm IGlar lần lượt là 229U và 284U, tỷ số hai trung bình 0.81, 95%CI [0.69 ; 0.94].

– Số biến cố hạ đường huyết ở mức độ 2 (<3.0 mmol/L) và 3 (nghiêm trọng) ở nhóm Iodec và nhóm IGlar lần lượt là 53 và 46 ca trên 100 bệnh nhân. Khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p=0.85). Ngoài ra không có phát hiện bất thường nào về tính an toàn.

Kết luận

Iodec là dạng insulin chế độ liều 1 lần/tuần đầu tiên đạt hiệu quả và an toàn tương đương Insulin glargine dùng 1 lần/ngày. Thuốc cũng cho thấy tiềm năng được lựa chọn cho chỉ định kiểm soát đái tháo đường tuýp 2 trên bệnh nhân cần điều trị insulin nền.

Với kết quả này, pha III của insulin Icodec sẽ được tiến hành sớm.

Biên dịch: Nguyễn Lê Hiệp

 

Kết quả vừa xuất bản lên NEJM ngay trong ngày hội thảo diễn ra.

Rosenstock et al. NEJM 20200922

Thumbnail pic at the bell policy center

Chia sẻ bài viết