Tính hiệu lực và an toàn của Semaglutide liều 2.0 vs 1.0 mg 1 lần/tuần cho Đái tháo đường tuýp 2: Thử nghiệm ngẫu nhiên SUSTAIN FORTE

Tính hiệu lực và an toàn của Semaglutide liều 2.0 vs 1.0 mg 1 lần/tuần cho Đái tháo đường tuýp 2: Thử nghiệm ngẫu nhiên SUSTAIN FORTE

Biên dịch: Trần Thị Huyền Sương

Hiệu đính: TS. Võ Đức Duy

 

 

Semaglutide 0.5 và 1.0 mg tiêm dưới da 1 lần/tuần được chấp thuận là liều duy trì điều trị đái tháo đường tuýp 2. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết liều cao hơn là 2.0 mg có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn để đạt được mục tiêu điều trị so với 1.0 mg.

SUSTAIN FORTE (NCT03989232) là thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi pha 3b nghiên cứu tính hiệu lực và an toàn của semaglutide 2.0 vs 1.0mg 1 lần/tuần sau 40 tuần điều trị ở 961 bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2. Các bệnh nhân cần tăng cường điều trị (HbA1c 8.0-10.0%) sử dụng ổn định metformin ± sulfonylurea. Khởi đầu với liều 0.25 mg, gấp đôi mỗi 4 tuần đến khi đạt liều đích. Mục tiêu chính là đưa ra sự vượt trội trong kiểm soát đường huyết của semaglutide 2.0 vs 1.0 mg; mục tiêu phụ là so sánh tác dụng lên cân nặng, tính an toàn và tính dung nạp.

Semaglutide 2.0 mg cho kết quả giảm HbA1c và giảm cân vượt trội hơn so với liều 1.0 mg và tỷ lệ người tham gia đạt HbA1c <7% hay giảm cân ≥5% lớn hơn với liều 2.0 mg.

Tính an toàn và dung nạp, bao gồm tác dụng phụ trên đường tiêu hóa (buồn nôn, tiêu chảy và nôn ói) tương tự ở cả hai liều.

Kết luận: semaglutide liều 2.0 mg  giảm HbA1c và cân nặng vượt trội hơn liều 1.0 mg, với tính an toàn tương tự nhau.

Nguồn: JUAN P. FRIAS, PERNILLE AUERBACH, HARPREET S. BAJAJ, YASUSHI FUKUSHIMA, ILDIKO LINGVAY, STANISLAVA MACURA, ANETTE L. SØNDERGAARD, TSVETALINA TANKOVA, NIKOLAOS TENTOLOURIS and JOHN B. BUSE.  ADA meeting – Diabetes 2021 Jun; 70(Supplement 1): -.

Chia sẻ bài viết