Mức độ tự kháng thể tại thời điểm chuyển đổi huyết thanh giúp dự đoán Đái tháo đường Type 1

Mức độ tự kháng thể tại thời điểm chuyển đổi huyết thanh giúp dự đoán Đái tháo đường Type 1

Tác giả    : KENNEY NG et al.

Dịch giả  : Nguyễn Minh Huy.

Hiệu đính : Hoàng Minh Anh, BS.Đặng Xuân Thắng

Viết tắt    :  T1D (Type 1 Diabete): Đái tháo đường Type1; HLA-DR (human leukocyte antigen – D related): Kháng nguyên bạch cầu người – Liên quan đến kháng nguyên D.

Phương pháp

Các nghiên cứu thuần tập ở Phần Lan, Đức, Thụy ĐIển và Mỹ đã theo dõi 24662 trẻ em có nguy cơ di truyển về sự phát triển của các tự kháng thể đảo tụy và T1D. Trong số 1400 trẻ em được chuyển đổi huyết thanh (523 đã phát triển thành T1D), hiệu giá tự kháng thể kháng insulin (IAA), tự kháng thể kháng Acid Glutamic Decarboxylase (GADA), và tự kháng thể kháng kháng nguyên tế bào Beta liên quan đến tyrosin photphatase 2 (IA-2A) tại thời điểm ban đầu và sau khi chuyển đổi huyết thanh, tức là mẫu huyết thanh tương ứng ban đầu và các mẫu liên tiếp sau khi phát hiện tự kháng thể, tất cả đều được bình thường hóa và phân tích.

Các mô hình dự đoán sử dụng phương pháp phân tích hồi quy logistic đa thức với Xác suất Nghịch đảo của Trọng số Kiểm duyệt (IPCW) đã được đào tạo bằng cách xác nhận chéo 10 lần. Khả năng phân biệt bệnh được ước tính bằng cách sử dụng chỉ số IPCW phù hợp (c-index) với khoảng tin cậy là 95%, được dự đoán thông qua bootstrap. Các mô hình mối nguy theo tỷ lệ Cox đa biến được sử dụng để định lượng tác động của hiệu giá tự kháng thể.

Kết quả

Mô hình ban đầu với các hiệp biến cho cơ sở dữ liệu, giới tính, kiểu gen HLA-DR/DQ, và độ tuổi ban đầu và sau khi chuyển đổi huyết thanh có hiệu suất là 64 c-index (KTC 95%: 62-65). Những cải thiện đáng kể xuất hiện sau khi thêm các chỉ số IAA, GADA, IA2A tại thời điểm bắt đầu và sau khi chuyển đổi huyết thanh (74; 72-75). Ngoài ra, thêm hiệu giá tự kháng thể tương ứng cũng có thể dẫn đến sự tăng lên đáng kể (76; 75-76). Các tỷ lệ nguy cơ (HR) cũng được điều chỉnh từ mô hình Cox cho thấy hiệu giá tự kháng thể khi chuyển đổi huyết thanh đã tiên lượng đái tháo đường (HR 1.29; 95% Cl 1.20-1.38 cho IAA, 1.12; 1.07-1.18 cho GADA, và 1.19; 1.15-1.25 cho IA2A, tất cả p<0.001).

Kết luận

Hiệu giá tự kháng thể đảo tụy khi chuyển đổi huyết thanh có thể giúp ích cho việc dự đoán T1D.

TL gốc: https://diabetes.diabetesjournals.org/content/70/Supplement_1/65-OR?fbclid=IwAR0bmniCrR9h9znhDk4d3ahsJSO47qeXY-aDfOdzkw5XnRpzOpG4FMxb5s0

 

Chia sẻ bài viết